Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń
mgr Jan Rostek
mgr Szymon Sapalski
mgr Ewa Grzeszczak
mgr Miron Markowski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

Pracownia Retoryki Logicznej

event-date: 05.12.2019
Place: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład Pana Pawła Banasia pt.: "Niekompletność w dyskursie prawnym"

godz. 17.30

Abstrakt: Terminy dyskursu prawnego, takie jak np. „Sąd Najwyższy” czy „Rzecznik Praw Obywatelskich” używane są do oznaczania pewnych jednostkowych obiektów, których własności definiowane są w aktach prawnych. Może to skłaniać do myślenia o tych terminach jako deskrypcjach. Nie jest jednak jasne, na ile akty prawne wyznaczają wszystkie istotne własności takich obiektów. Świat prawa traktowany bywa niekiedy jako analogiczny do świata fikcji literackiej. Obiekty fikcyjne (opisywane w fikcji literackiej) ze swoją natury są jednak w pewnym sensie niekompletne. Np. Szekspir milczy na temat tego, ile dzieci miała Lady Makbet. Jeśli „Sąd Najwyższy” czy „Rzecznik Praw Obywatelskich” funkcjonowałyby w dyskursie prawnym jako deskrypcje, to ich niekompletność mogłaby skutkować tym, że nie wyznaczałyby one jednostkowych obiektów. Wydaje się to na pierwszy rzut oka kontrintuicyjne, gdyż na gruncie prawa traktujemy instytucję np. Rzecznika Praw Obywatelskich jako obiekt z konieczności jednostkowy.
W literaturze dotyczącej dyskursu fikcjonalnego pojawiają się pewne pomysły dotyczące tego, jak rozwiązać problem niekompletności deskrypcji tego dyskursu. W moim wystąpieniu omówię niektóre z nich i zastanowię się, na ile umożliwiają one uznanie terminów takich jak „Sąd Najwyższy” czy „Rzecznik Praw Obywatelskich” za deskrypcje.

 

 

Published Date: 06.03.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek