Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń
mgr Jan Rostek
mgr Szymon Sapalski
mgr Ewa Grzeszczak
mgr Miron Markowski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

Pracownia Retoryki Logicznej

event-date: 19.12.2019
Place: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr Olgi Poller (UP) i Aleksandry Samonek (Uniwersytet w  Louvain) pt.: "Wprowadzenie do rachunku złożonych predykatów dla baz danych"

godz. 17.30

Abstrakt: Rachunek złożonych predykatów CPC (Complex Predicate Calculus) pozwala na reprezentację procesu tworzenia złożonych predykatów w języku naturalnym w taki sposób, że wynik tego procesu można zapisać w postaci bazy danych. W pierwotnym założeniu CPC miał służyć do reprezentacji wyrażeń przyimkowych, jednak wkrótce okazało się, że reguły CPC pozwalają na reprezentację o wiele szerszej klasy wyrażeń. Celem tego wystąpienia będzie przestawienie motywacji filozoficznej oraz podstaw teoretycznych CPC, w szczególności podstawowych definicji, takich jak język, zasady syntaktyczne oraz model CPC. Przedstawimy także wstępne wyniki dotyczące kompozycjonalności oraz reguł CPC.

Published Date: 06.03.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek