Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń
mgr Jan Rostek
mgr Szymon Sapalski
mgr Ewa Grzeszczak
mgr Miron Markowski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

Pracownia Retoryki Logicznej

event-date: 16.01.2020
Place: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr Izabeli Skoczeń pt.: ,,Język prawa karnego: kilka słów o pojęciach zamiaru, usiłowania oraz popełnienia przestępstwa"

godzina 17.30

Abstrakt: Prawnokarne pojęcie zamiaru (intencji) oraz rozróżnienie na usiłowanie i sprawstwo opiera się na kryterium wystąpienia skutku. Takie kryterium obarczone jest problemem moralnego i prawnego trafu rezultatu: konsekwencje naszych działań mogą pozostawać poza naszą kontrolą. Podczas referatu analizie zostanie poddane pojęcie „czynnego żalu skutecznego oraz nieskutecznego„ czyli sytuacji w której sam sprawca próbuje zapobiec przestępczemu skutkowi swojego działania. Na przykład, po podaniu trucizny, pod wpływem żalu, podaje antidotum. Przedstawiona zostanie grupa badań empirycznych wskazujących, że kryterium wystąpienia skutku nie jest właściwym kryterium rozróżnienia usiłowania i sprawstwa. Zaproponowane zostanie alternatywne rozróżnienie.

 

 

 

Published Date: 06.03.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek