Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń
mgr Jan Rostek
mgr Szymon Sapalski
mgr Ewa Grzeszczak
mgr Miron Markowski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

Pracownia Filozofii Języka i Umysłu

event-date: 31.05.2021
Place: zdalnie

Seminarium Pracowni Filozofii Języka i Umysłu

Wykład dr. Leopolda Hessa pt.: "Inferencjalizm i znaczenia społeczne"

Abstrakt: 

Znaczenia społeczne to treści skojarzone z różnymi działaniami i statusami społecznymi, zasobami i sytuacjami. W tym wystąpieniu skupiam się na zleksykalizowanych znaczeniach społecznych, tj. takich, które komunikowane są przez konkretne słowa i wyrażenia. Paradygmatycznym przykładem są dyskryminujące epitety (slurs), ale zaliczyć tu można również słowa obciążone politycznie („zasiłki”), a nawet takie, które wydają się całkiem niewinne („matka”). Moim celem jest potraktowanie znaczeń społecznych w tym sensie jako kategorii lingwistycznej i zarysowanie dla nich dynamicznej, kontekstualnej semantyki.

Znaczenia społeczne wpływają na kontekst w sposób wychodzący poza to, co powiedziane: narzucają pewne problematyczne treści i przez to kształtują kontekst w określony sposób. Własność tę proponuję wyjaśnić w kategoriach inferencjalistycznej semantyki Roberta Brandoma. W rozumieniu inferencjalistycznym, dyskursywna rola lub znaczenie (discursive significance) wypowiedzi jest częściowo konstytuowane przez to, na jakie wnioskowania pozwala. To z kolei zależy od tego, jakie dodatkowe przesłanki są do dyspozycji. Zdefiniuję kontekst dyskursywny jako strukturę, która udostępnia pewne sądy jako możliwe dodatkowe przesłanki i porządkuje je pod względem ważności (salience). Zleksykalizowane znaczenia społeczne można rozumieć jako narzędzia kształtowania kontekstów dyskursywnych: ich efektem jest zwiększenie ważności pewnych (problematycznych) przesłanek pomocniczych; przykładowo każde użycie słowa „zasiłki” może aktywować stereotypy klasowe – sprawiając, że stają się one istotnym elementem tła dyskursu, nawet jeżeli nie należą do tego, co wprost powiedziane.

 

godzina 13.00                                                                                                                          

Ms Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed68c46c869941eaac6cc6339d4e21b8%40thread.tacv2/conversations?groupId=37016af8-d1f9-497c-85bb-c323910a72a1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb 

 

 

Published Date: 06.03.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek