Skip to main content

Section of Philosophy of Language and Mind

Head of the Department

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek mail - uzkijani<- @ ->cyf-kr.edu.pl

Faculty

dr Krzysztof Posłajko

dr Leopold Hess

Retired faculty

prof. dr hab. Wojciech Suchoń mail - w.suchon<- @ ->iphils.uj.edu.pl

Ph.D Students

dr Paweł Banaś
dr Izabela Skoczeń
mgr Jan Rostek
mgr Szymon Sapalski
mgr Ewa Grzeszczak
mgr Miron Markowski

The main research areas of the members of the Section of Logical Rhetoric comprise: logical rhetoric, applied logic, philosophy of language, and philosophy of mind. The head of the section is  Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek who specializes in philosophy of language. Other faculty are: Professor Wojciech Suchoń (applied logic and logical rhetoric) Dr hab. Krzysztof Posłajko (philosophy of mind and language) and Dr Leopold Hess (philosophy of language and linguistics). Currently, the PhD Candidates working in the Section are dr Paweł Banaś, dr Izabela Skoczeń, Jan Rostek and Szymon Sapalski. The Section organizes meetings on avarage twice a month, where the faculty, invited guests or PhD students present their work.

Pracownia Filozofii Języka i Umysłu

event-date: 14.06.2021
Place: sala 28

Seminarium Pracowni Filozofii Języka i Umysłu

Wykład dr. Krzysztofa Posłajki pt.: "Powierzchniowe teorie przekonań a psychologia potoczna"

abstrakt: Teorie na temat przekonań we współczesnej metafizyce umysłu można, jak się wydaje, podzielić na dwie grupy: teorie „powierzchniowe” (superficial) i teorie reprezentacjonalistyczne. Według teorii powierzchniowych, do których można zaliczyć neo-behawioryzm (reprezentowany np. Schwitzgebela) oraz interpretywizm (wyznawany np. przez Dennetta) przypisywanie ludziom przekonań nie zobowiązuje nas do żadnych twierdzeń dotyczących głębokiej struktury poznawczej ludzkiego umysłu. Teorie powierzchniowe mają liczne zalety teoretyczne, natomiast problematyczna jest kwestia ich stosunku do tego jak konceptualizujemy pojęcie przekonania na gruncie tzw. psychologii potocznej. Wedle większości zwolenników tych teorii, są one po prostu analizą potocznego pojęcia przekonania. Istnieją jednak poważne argumenty na rzecz tezy, że definicje przekonań tworzone na tym gruncie są sprzeczne z psychologią potoczną. W swoim wystąpieniu zamierzam argumentować, że nawet jeśli istotnie teorie powierzchniowe zawodzą jako analiza pojęcia potocznego, to nie musi to oznaczać, że są one błędne całkowicie. Możliwe jest bowiem, moim zdaniem, uznanie teorii powierzchniowych za pewną umiarkowaną wersję anty-realizmu mentalnego, a proponowane przez nich definicje pojęcia przekonania za uzasadniony przypadek inżynierii pojęciowej.

godzina 13, sala 28

oraz

Ms Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aed68c46c869941eaac6cc6339d4e21b8%40thread.tacv2/conversations?groupId=37016af8-d1f9-497c-85bb-c323910a72a1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb 

 

Published Date: 06.03.2015
Published by: Katarzyna Kijania-Placek