Skip to main content
Skip banner

Projekty zrealizowane

Kierownik projektu

Tytuł

okres realizacji żródła finansowania
od do
Mgr Adrian Stencel Filozoficzna Analiza Współmierności Dostosowania. Case Study: Ewolucja Indywidualności 07.2018 08.2020 OPUS 14
Dr hab. Jan Hauska Własności dyspozycyjne, przyspieszenie i siły fizyczne 02.2018 02.2021 OPUS 13
Prof. dr hab.Tomasz Placek Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce? 09.2017 08.2021 NCN, OPUS 12
Dr hab. Jerzy Gołosz Prezentyzm i pojęcie istnienia. 01.2017 01.2020 NCN, OPUS 11
Dr hab. Katarzyna Kijania-Placek Polisemiczna teoria nazw własnych. 09.2016 08.2021 NCN, OPUS 10
Dr Magdalena Senderecka Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem. 06.2016 06.2021 NCN, OPUS 10
Dr Tomasz Żuradzki Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności. 02.2016 01.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Adam Chuderski Mechanizmy wzrokowej pamięci roboczej. 02.2016 02.2019 NCN, OPUS 9
Dr hab. Jan Kiełbasa Historia rozwoju pojęcia "wola" od V do XIII wieku. 02.2015 02.2018 NCN, OPUS 7
Mgr Joanna Luc Ontologiczny i metodologiczny status symetrii w fizyce 03.2018 03.2021 NCN, PRELUDIUM 13
Mgr Karol Lenart Porównawcza analiza esencjalizmu i haecceityzmu w świetle ich ontologicznych oraz modalnych zobowiązań 02.2018 02.2020 NCN, PRELUDIUM 13
Dr Natalia Anna Michna Pojęcie kobiecego doświadczenia a problem estetyki feministycznej. 03.2017 03.2020 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Jadwiga Guerrero van der Meijden Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka. 02.2017 02.2019 NCN, PRELUDIUM 11
Mgr Stanisław Ruczaj Czym jest wiara? O warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania przekonań religijnych. 03.2016 03.2018 NCN, PRELUDIUM 9
mgr Marek Gurba Przesłanki z zakresu etyki w rozstrzyganiu metafizycznego problemu identyczności osób w czasie. Badania metafilozoficzne 05.2020 06.2023 PRELUDIUM 18
Mgr Aleksander Kopka Etyka i polityka żałoby w filozofii Jacquesa Derridy. 04.2015 04.2018 NCN, PRELUDIUM 7
Dr Tomasz Żuradzki Etyka a niepewność: nieokreśloność, loterie i metarozumowania. 09.2017 03.2018

NCN, Uwertura 1

Dr hab. Steffen Huber Polonica philosophica. Filozofia Rzeczypospolitej XVI-XVII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie 02.2018 02.2023 NPRH 5
Dr Barbara Czardybon Ontologizm rosyjskich transcendentalistów z kręgu "Logosu" (Borys W. Jakowienko, Wasyl E. Sezeman) 09.2014  09.2015 NCN - PRELUDIUM 6
Prof. dr hab. Justyna Miklaszewska Radykalne i konserwatywne nurty w filozofii Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności 08.2013 02.2016 NCN - OPUS 4
Mgr Jędrzej Grodniewicz Niereferencyjna semantyka języka naturalnego jako podstawa teorii komunikacji 07.2013 07.2015 MNiSW - DIAMENTOWY GRANT 2
Dr Adriana Warmbier Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej 06.2013 12.2016 NCN - SONATA4
Dr Olga Poller Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywnej teorii nazw własnych jako teorii odniesienia. 03.2013 03.2015 NCN - PRELUDIUM3
Mgr Katarzyna Otulakowska  Zwrot ku aisthesis w estetyce sztuki digitalnej. 03.2013 03.2015 NCN - PRELUDIUM3
Mgr Błażej Skrzypulec Indywidualność i tożsamość przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych. 03.2013 03.2015 NCN - PRELUDIUM3
Dr Bogna Obidzińska Z metodologii badań nad źródłami twórczości: figura muzy i współczesne formy jej (nie)obecności 09.2012 08.2015 NCN - FUGA 4
Dr Tomasz Żuradzki Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia konfliktów zbrojnych 08.2012 08.2015 NCN - SONATA 2
Dr Magdalena Senderecka Elektrofizjologiczne korelaty procesu hamowania reakcji. Badania w paradygmacie zadania z sygnałem STOP 04.2012 12.2014 MNiSW - IUVENTUS PLUS
Prof. dr hab. Tomasz Placek Modalności, prawdopodobieństwo i twierdzenia Bella - perspektywa formalna 01.2012 12.2015 FNP - SUBSYDIUM PROFESORSKIE MISTRZ 5/2011