Skip to main content
Skip banner

Szkoła doktorska

Zapraszamy do kandydowania do programu Filozofia prowadzonego przez Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych: https://human.phd.uj.edu.pl/

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ
ul. Czapskich 4, p. 310
31-110 Kraków
Tel. 012 663 38 86
sdnh@uj.edu.pl