Skip banner
Wojciech Ciszewski
dr
email wojciech.ciszewski@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Status osób niepełnosprawnych we współczesnych teoriach sprawiedliwości dystrybutywnej
data otwarcia
przewodu
06.09.2018
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
promotor prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz