Skip banner
Wojciech Piotr Rubiś
mgr
tytuł doktoratu Świat sztuki a kapitalizm. Wolność artysty i odbiorcy w ujęciu filozoficznych teorii.
data otwarcia
przewodu
07.09.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
promotor dr hab. Piotr Bartula, prof. UJ