Skip to main content

Selected publications of employees and PhD students of the Department of Philosophy of Natural Sciences at the Jagiellonian University

 

 

Juliusz Doboszewski, 2019, Relativistic spacetimes and definitions of determinism"European Journal for Philosophy of Science", DOI: 10.1007/s13194-019-0248-6.

 

Adrian Stencel, Dominika M. Włoch-Salamon, 2018, Some theoretical insights into the hologenome theory of evolution and the role of microbes in speciation"Theory in Biosciences", DOI: 10.1007/s12064-018-0268-3.

 

Jerzy Gołosz, 2018, Presentism and the Notion of Existence"Axiomathes", DOI: 10.1007/s10516-018-9373-7.

 

Juliusz Doboszewski, Niels Linnemann, 2018, How Not to Establish the Non-renormalizability of Gravity, "Foundations of Physics", DOI: 10.1007/s10701-017-0136-x.

 

Adrian Stencel, Agnieszka Proszewska, 2017, How Research on Microbiomes is Changing Biology. A Discussion on the Concept of the Organism"Foundations of Science", DOI: 10.1007/s10699-017-9543-x.

 

Krzysztof Chodasewicz, Adrianna Grabizna, Agnieszka Proszewska, Adrian Stencel, Aleksander Ziemny, 2017, Główne problemy filozofii biologii, Biblioteka "Filozofii i Nauki" IFiS PAN, Fundacja Filozofia na Rzecz Dialogu, Warszawa, ISBN: 978–83–943428–5–2.

 

Marek Suwara, 2017, Wybrane problemy filozofii informacji, Wydawnictwo LIBRON, Kraków, ISBN: 978-83-65705-41-9.

 

Adrian Stencel, Agnieszka Proszewska, 2017, W poszukiwaniu uniwersalnej koncepcji organizmu. Problem indywidualizacji"Filozofia Nauki", Vol. 4(100), ss. 115-128.

 

Jan Czerniawski, 2017, Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności, "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria", Vol. 26(1), ss. 33-52.

 

Juliusz Doboszewski, 2017, Non-uniquely Extendible Maximal Globally Hyperbolic Spacetimes in Classical General Relativity: A Philosophical Survey, [w:] Hofer-Szabó G., Wroński L. (eds) "Making it Formally Explicit. European Studies in Philosophy of Science", Vol. 6, Springer, DOI: 10.1007/978-3-319-55486-0_11.

 

Zdzisława Piątek, 2017, The cosmic habitat for Earth-life and the issue of sustainable development, [w:] "Papers on Global Change IGBP", Vol. 24, Wydawnictwo PAN, DOI: 10.1515/igbp-2017-0002.

 

Jerzy Gołosz, 2017, The Asymmetry of Time: A Philosopher’s Reflections"Acta Physica Polonica B", Vol. 48(10), ss. 1935-1946.

 

Bartosz Majchrowicz, Juliusz Doboszewski, Tomasz Placek, 2016, Droga donikąd? Co pozostało z eksperymentów Libeta nad wolną wolą, "Filozofia Nauki", Vol. 24(94), ss. 51-75.

 

Jerzy Gołosz, 2016, Presentism and the Flow of Time"Axiomathes", DOI: 10.1007/s10516-016-9305-3.

 

Zdzisława Piątek, 2016, Nowy wymiar etyki odpowiedzialności globalnej, "Studies in Global Ethics and Global Education", Vol. 5, ss. 3-27, DOI: 10.5604/23920890.1215484.

 

Adrian Stencel, 2016, The relativity of Darwinian populations and the ecology of endosymbiosis, "Biology & Philosophy", DOI: 10.1007/s10539-016-9531-5.

 

Jerzy Gołosz, 2016, Weak Interactions: Asymmetry of Time or Asymmetry in Time, "Journal for General Philosophy of Science", Vol. 47, ss. 1-15.

 

Jan Czerniawski, 2016, O pewnym założeniu twierdzenia Bella, "Studia Philosophiae Christianae", Vol. 52(4), ss. 39-57.

 

Jerzy Gołosz, 2015, How to Avoid the Problem of the Question of the Rate of Time's Passage, "Revista Portuguesa de Filosofia", Vol. 71 (4), ss. 807-820.

 

Jerzy Gołosz, 2015, In Defence of an Argumentt against Truthmaker Maximalism, "Logic and Logical Philosophy", Vol. 24, ss. 105-109, DOI: 10.12775/LLP.2014.018.

 

Jan Hauska, 2015, How to Welcome Spontaneous Manifestations, "Mind", Vol. 124(493), ss. 147-176, DOI: 10.1093/mind/fzu174.

 

Jan Czerniawski, 2014, Nowa formalizacja dowodu Putnama, że czas nie płynie, "Filozofia Nauki", Vol. 22(1), ss. 45-57.

 

Adrian Stencel, 2013, What is a genome?, "Molecular Ecology", Vol. 22(13), ss. 3437–3443, DOI: 10.1111/mec.12355.

 

Jerzy Gołosz, 2013, Presentism, Eternalism, and the Triviality Problem, "Logic and Logical Philosophy", Vol. 22, ss. 45–61, DOI: 10.12775/LLP.2013.003.

 

Jan Czerniawski, 2012, Czy mamy już kanoniczny przekład „Scholium”?, "Postępy Fizyki", Vol. 63(6), ss. 234-235.

 

Jerzy Gołosz, 2011, Upływ czasu i ontologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN: 978-83-233-3237-4.

 

Jerzy Gołosz, 2011, Thank Goodness That's Over, "Principia", Vol. 54-55, ss. 75-97.

 

Jerzy Gołosz, 2011, Science, Metaphysics, and Scientific Realism, "Polish Journal of Philosophy", Vol. 5(2), ss. 27-45.

 

Jan Czerniawski, 2010, Naoczność a podstawy matematyki, "Zagadnienia Naukoznawstwa", Vol. 46(1), ss. 93-100.

 

Zdzisława Piątek, 2008, Ekofilozofia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN: 978-83-233-2524-6.

 

Jerzy Gołosz, 2005, Structural Essentialism and Determinism, "Erkenntnis", Vol. 63, ss. 73-100.

 

Jerzy Gołosz, 2002, Motion, Space, Time, [w:] Eilstein H. (ed.) "A Collection of Polish Works on Philosophical Problems of Time and Spacetime", Synthese Library, Kluwer Academic Publishers, Vol. 309, ss. 1-21, ISBN: 978-94-017-0097-9.

 

Jerzy Gołosz, 2001, Spór o naturę czasu i przestrzeni. Wybrane zagadnienia filozofii czasu i przestrzeni Johna Earmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN: 83-233-1480-2.

 

Jerzy Gołosz, 1999, On Field's Argument for Substantivalism, International Studies in the Philosophy of Science, "International Studies in the Philosophy of Science", Vol. 1, ss. 5-16.