Estetyka. Biuletyn - Czasopismo Internetowe

„Estetyka. Biuletyn" – Czasopismo Internetowe „Estetyka. Biuletyn", wydawane przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest kontynuacją ukazującego się od 2002 półrocznika „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego" a zarazem rozszerzeniem jego formuły do kształtu recenzowanego czasopisma naukowego.

Oblicze  estetyki jako dyscypliny ulega obecnie daleko idącym, realnym inter- i transdyscyplinarnym przeobrażeniom, a sama estetyka staje się ważną przestrzenią refleksji skupiającą zainteresowania pochodzące z różnorodnych obszarów wiedzy. Podejmując szeroko rozumianą tematykę estetyki i sztuki, czasopismo internetowe „Estetyka. Biuletyn" w zamierzeniu ma być otwartym forum dla rozwijania zakresu i przedmiotu estetyki jako dyscypliny naukowej.

Kontakt redakcyjny: l.bieszczad@iphils.uj.edu.pl, s.stankiewicz@iphils.uj.edu.pl