Pomiń baner

Wykład i seminaria prof. Jeffa McMahana

Termin: 28.10.2015 - 30.10.2015
Miejsce: Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / Instytut Filozofii, ul. Grodzka 52
Organizator: Dr Tomasz Żuradzki

Wykład i seminaria prof. Jeffa McMahana

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów IF UJ na wykład

When We Begin to Exist and How That Matters Morally

który wygłosi prof. Jeff McMahan z Uniwersytetu Oksfordzkiego w środę 28 października o godz. 18.00 w sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.


Ponadto, zapraszamy na dwa seminaria prowadzone przez prof. McMahana, które skierowane są przede wszystkim do doktorantów IF, ale także zainteresowanych pracowników oraz studentów. W trakcie seminariów będziemy dyskutować na temat dwóch artykułów, nad którymi profesor właśnie pracuje, stąd warunkiem uczestnictwa w seminariach jest znajomość tekstów.

 

Eating animals the nice way: czwartek 29 października, godz. 18.00-19.30, sala 25 IF UJ)

 

Proportionality and Necessity in Jus in Bello: piątek 30 października, godz. 12.30-14.00, sala 25 IF UJ

 

Bardzo proszę wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w tych seminariach o kontakt w sprawie tekstów oraz przesłanie potwierdzenia na adres elektroniczny do 25 października br. (uczestnictwo w wykładzie nie wymaga potwierdzenia): t.zuradzki@uj.edu.pl

Profesor Jeff McMahan pełni obecnie funkcję White's Professor of Moral Philosophy na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jego poprzednikami na tym stanowisku byli m.in. William D. Ross, John L. Austin, Richard M. Hare, Bernard Williams, John Broome. W języku polskim ukazała się książka McMahana Etyka zabijania. Problemy na obrzeżach życia (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013) oraz artykuł Etyka zabijania na wojnie, który został przedrukowany w antologii Etyka wojny (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009). Prof. McMahan publikował także w czasopiśmie "Diametros" wydawanym przez nasz Instytut (Pacifism and moral theory, "Diametros" 23, 2010).

Wizyta prof. Jeffa McMahana w Krakowie, na zaproszenie Zakładu Badań nad Etyką Zawodową IF UJ, jest organizowana w ramach programu "Mentoring" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Sprawozdania z wykładu i seminariów zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu Filozofia w praktyce.

Data opublikowania: 20.10.2015
Osoba publikująca: Anna Tomaszewska