Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20210326

Die Bestimmung des Menschen Johanna Joachima Spaldinga. Filozofia (i religia) jako sposób życia w niemieckim Oświeceniu

Data: 26.03.2021
Czas rozpoczęcia: 16:00
Miejsce: Microsoft Teams
Organizator: Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”, kierownik: dr Anna Tomaszewska
Kontakt: anna.tomaszewska@uj.edu.pl

Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia” zaprasza na dziesiąte seminarium badawcze z cyklu „Enlightenment and Religion”. W ramach seminarium wykład zatytułowany Johann Joachim Spalding and the Bestimmung des Menschen: Philosophy (and Religion) as a Way of Life in the German Enlightenment wygłosi Prof. Laura Anna Macor z Uniwersytetu w Weronie.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem strony www projektu: https://www.religiousrationalism.com/event-info/lecture-by-prof-laura-anna-macor-univ-of-verona lub wysłanie zgłoszenia na adres: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl z prośbą o dołączenie do zespołu uczestników seminarium. Więcej informacji na temat projektu i seminarium można znaleźć na stronie: https://www.religiousrationalism.com/events. Seminarium ma charakter otwarty.

 

Streszczenie wykładu (ang.): In 1748 the still unknown would-be pastor Johann Joachim Spalding (1714–1804) published a small work entitled Betrachtung über die Bestimmung des Menschen, wherein a fictional I embarks on a monologue with a view to discovering the aim of human existence and the behavior required in order to fulfil this aim. Spalding adopted a quite peculiar perspective for a future exponent of the Lutheran clergy – omitting any reference to the Bible, yet including explicit quotations from the Classics. In so doing, he opened the path for what turned out to be a new way of looking at religion, philosophy and their mutual relationship, and this is to be seen as the main reason for the immense success of the text across ten further enlarged and updated editions as well as a number of clandestine reprints and translations over the whole of the second half of the eighteenth century. Spalding’s little treatise crucially contributed to reshaping not only religion – well beyond the erudite and dogmatic controversies following the Reformation – but also philosophy – leading to the well-known popular trends of the late German Enlightenment, and finally to Kant’s primacy of practical reason.

It is the purpose of this paper to reconstruct the genesis and sources of this unconventional approach, as well as vindicate it as a hitherto unacknowledged contribution to the long-standing and well-established tradition of “philosophy as a way of life”.

 

Prof. Laura Anna Macor – wykładowca historii filozofii na Uniwersytecie w Weronie, specjalistka w zakresie XVIII-wiecznej myśli niemieckiego Oświecenia. Studiowała w Scuola Normale Superiore, a także na Uniwersytetach w Pizie oraz Padwie. Otrzymała wiele wyróżnień, m. in. stypendium Alexandra von Humboldta na Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt oraz Marie Curie Intra-European Fellowship na Uniwersytecie Oksfordzkim. Prowadziła badania i wykładała m.in. na University of London i Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Autorka wielu artykułów naukowych. Ma na koncie książki Die Bestimmung des Menschen (1748-1800). Eine Begriffsgeschichte (2013), La fragilità della virtù. Dall'antropologia alla morale e ritorno nell'epoca di Kant (2011), Il giro fangoso dell'umana destinazione. Friedrich Schiller dall'illuminismo al criticismo (2008). Redaktorka lub współredaktorka tomów Schiller y la revolución (razem z Valerio Rocco Lozano, 2017), The Italian Renaissance in German Thought (1742-1859) (2016) oraz Machiavelli and the Making of German Identity (2015).

 

Plakat znajduje się TU