Pomiń baner
Izabela Skoczeń
dr
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
opiekun naukowy dr hab. Katarzyna Kijania-Placek, prof. UJ