Jerzy Gołosz
dr hab., prof. UJ
zakład Zakład Filozofii Nauk Przyrodniczych
Telefon 12 6631741
fax (+48 12) 4224916
email jgolosz<- @ ->iphils.uj.edu.pl
jerzy.golosz<- @ ->uj.edu.pl
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 42
dyżur pon. g. 14-15 p. 48
śr. g. 14-15 p. 48
Strona WWW www.iphils.uj.edu.pl/~jgolosz
zainteresowania
naukowe
filozofia nauki, metafizyka czasu

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Curriculum Vitae

Kierownik Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych
Dyrektor Instytutu Filozofii
Uniwersytet Jagielloński

Wykształcenie:

 • 2012, habilitacja z filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • 1998, doktorat z filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • 1989, magisterium z filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • 1984, magisterium z fizyki, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze: filozofia nauki oraz metafizyka ze szczególnym uwzględnieniem filozofii czasu

 

Wybrane książki i artykuły

Książki

 1. 2011 Upływ czasu i ontologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. 2001 Spór o naturę czasu i przestrzeni. Wybrane zagadnienia filozofii czasu i przestrzeni Johna Earmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

 1. 2019 Meyer’s Struggle with Presentism or How We Can Understand the Debate between Presentism and Eternalism, Logic and Logical Philosophy, forthcoming.
 2. 2018 Presentism and the Notion of Existence, Axiomathes, 28: 395–417, doi.org/10.1007/s10516-018-9373-7.
 3. 2017 The Asymmetry of Time: A Philosopher’s Reflections, Acta Physica Polonica B, 48, No. 10: 1935 – 1946.
 4. 2017 Presentism and the Flow of Time, Axiomathes, 27:285–294, DOI: 10.1007/s10516-016-9305-3.
 5. 2017 Weak Interactions: Asymmetry of Time or Asymmetry in Time? Journal for General Philosophy of Science, 48:19–33, DOI 10.1007/s10838-016-9342-z.
 6. 2015 How to Avoid the Problem of the Question of the Rate of Time's Passage, Revista Portuguesa de Filosofia, 71: 807 - 820.
 7. 2015 In Defence of an Argument against Truthmaker Maximalism, Logic and Logical Philosophy, 24: 105 - 109, DOI: 10.12775/LLP.2014.018.
 8. 2014 Odpowiedź na uwagi Marka Łagosza albo na czym polega nierzetelność naukowa, Ruch Filozoficzny, LXXI: 227 - 234, doi.org/10.12775/RF.2014.025 (link dostępny na stronie domowej).
 9. 2013 Presentism, Eternalism, and the Triviality Problem, Logic and Logical Philosophy, Vol. 22: 45–61.
 10. 2013 Jak nie należy rozumiec sporu między absolutyzmem a relacjonizmem, Filozofia Nauki, 84: 117 - 124.
 11. 2013 O zasadniczej odmienności czasu i przestrzeni, Ethos, 104: 46 - 64.
 12. 2012 Odpowiedź na recenzję Tomasza Placka, (dostępny na stronie domowej).
 13. 2012 Na czym polega upływ czasu, Diametros, 34: 2–21.
 14. 2011 Upływ czasu i teoria względności, Filozofia Nauki, 1: 95 – 132.
 15. 2011 Thank Goodness That's Over, Principia , 54 – 55: 75 – 97.
 16. 2011 Science, Metaphysics, and Scentific Realism, Polish Journal of Philosophy, vol. V, No 2: 27 – 45.
 17. 2011 Kauzalne teorie czasu, (dostępny na stronie domowej)
 18. 2011 Asymetria czasu, (dostępny na stronie domowej)
 19. 2010 Eternalizm i problem iluzji upływu czasu, Kwartalnik Filozoficzny, 38: 105-122
 20. 2010 Czy istnieje upływ czasu?, Filozofia Nauki, 4: 97 – 120.
 21. 2010 Does Every Truth Need a Truthmaker?, (unpublished)
 22. 2006 Redukcjonizm, realizm naukowy i ontologia czasu i przestrzeni. Ontologia Zdzisława Augustynka, Filozofia Nauki, 4: 11 - 33.
 23. 2005 Structural Essentialism and Determinism, Erkenntnis, 63: 73-100.
 24. 1999 On Field's Argument for Substantivalism, International Studies in the Philosophy of Science, 1: 5-16.
 25. 1995 Czas i przestrzeń a świat fizyczny, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 17: 49 – 61.
 26. 1991 Krytyka idealizmu przez Kazimierza Ajdukiewicza, Ruch Filozoficzny, 48: 51 - 52.

Rozdziały w książkach

 1. 2014 Platońska apoteoza geometrii, [w:] Historia filozofii. Meandry kultury, red. Marcin Karas,  Nomos, Kraków.
 2. 2002 Motion, Space, Time, [w:] Eilstein H. (ed.) A Collection of Polish Works on Philosophical Problems of Time and Spacetime, Synthese Library, Kluwer Academic Publishers, vol. 309.