Pomiń baner
Jerzy Gołosz
prof. dr hab.
zakład Pracownia Filozofii Nauk Przyrodniczych
Telefon +48 539 639 323
fax (+48 12) 4224916
email jgolosz<- @ ->iphils.uj.edu.pl
jerzy.golosz<- @ ->uj.edu.pl
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 42
dyżur pon. g. 14 - 15 p.48
śr. g. 14 - 15 p. 48
Strona WWW www.iphils.uj.edu.pl/~jgolosz
zainteresowania
naukowe
filozofia nauki, metafizyka czasu

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Curriculum Vitae

 • Przewodniczący Rady Dyscypliny Filozofia, Uniwersytet Jagielloński
 • Dyrektor Instytutu Filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • Kierownik Zakładu Filozofii Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Jagielloński

Wykształcenie:

 • 2023, tytuł profesora
 • 2012, habilitacja z filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • 1998, doktorat z filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • 1989, magisterium z filozofii, Uniwersytet Jagielloński
 • 1984, magisterium z fizyki, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania badawcze: filozofia nauki oraz metafizyka ze szczególnym uwzględnieniem filozofii czasu

 

Wybrane książki i artykuły

Książki

 1. 2022 In Defence of a Dynamic View of Reality, Jagiellonian University Press, Kraków.
 2. 2011 Upływ czasu i ontologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. 2001 Spór o naturę czasu i przestrzeni. Wybrane zagadnienia filozofii czasu i przestrzeni Johna Earmana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

 1. 2023 How to Get out of the Labyrinth of Time? Lessons Drawn from Callender, Logic and Logical Philosophy, 32: 81 - 104, https://doi.org/10.12775/LLP.2022.015.
 2. 2021 Pitagorejczycy, albo pochwała metafizyki, Filozofia i Nauka, 9 (1): 252 - 276, http://filozofiainauka.ifispan.waw.pl/wp-content/uploads/2021/06/Go%C5%82osz_251.pdf
 3. 2021 Entropy and the Direction of Time, Entropy, 23 (4), 388; https://doi.org/10.3390/e23040388.
 4. 2021 Brute Past Presentism, Dynamic Presentism, and the Objection from Being-Supervenience, Axiomathes, 31: 211 – 223
  https://doi.org/10.1007/s10516-020-09489-5.
 5. 2019 Meyer’s Struggle with Presentism or How We Can Understand the Debate between Presentism and Eternalism, Logic and Logical Philosophy, 28: 731-751, http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2019.018.
 6. 2018 Presentism and the Notion of Existence, Axiomathes, 28: 395–417, http://dx.doi.org/10.1007/s10516-018-9373-7.
 7. 2017 The Asymmetry of Time: A Philosopher’s Reflections, Acta Physica Polonica B, 48, No. 10: 1935 – 1946, http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolB.48.1935.
 8. 2017 Presentism and the Flow of Time, Axiomathes, 27:285–294, http://dx.doi.org/10.1007/s10516-016-9305-3.
 9. 2017 Weak Interactions: Asymmetry of Time or Asymmetry in Time? Journal for General Philosophy of Science, 48:19–33, http://dx.doi.org/10.1007/s10838-016-9342-z.
 10. 2015 How to Avoid the Problem of the Question of the Rate of Time's Passage, Revista Portuguesa de Filosofia, 71: 807 - 820, http://dx.doi.org/10.17990/rpf/2015_71_4_0807.
 11. 2015 In Defence of an Argument against Truthmaker Maximalism, Logic and Logical Philosophy, 24: 105 - 109, http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2014.018.
 12. 2014 Odpowiedź na uwagi Marka Łagosza albo na czym polega nierzetelność naukowa, Ruch Filozoficzny, LXXI: 227 - 234, http://dx.doi.org/10.12775/RF.2014.025.
 13. 2013 Presentism, Eternalism, and the Triviality Problem, Logic and Logical Philosophy, Vol. 22: 45–61, http://dx.doi.org/10.12775/LLP.2013.003.
 14. 2013 Jak nie należy rozumiec sporu między absolutyzmem a relacjonizmem, Filozofia Nauki, 84: 117 - 124, https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn/article/view/740/706.
 15. 2013 O zasadniczej odmienności czasu i przestrzeni, Ethos, 104: 46 - 64.
 16. 2012 Odpowiedź na recenzję Tomasza Placka, (dostępny na stronie domowej).
 17. 2012 Na czym polega upływ czasu, Diametros, 34: 2–21, http://doi.org/10.13153/diam.34.2012.495.
 18. 2011 Upływ czasu i teoria względności, Filozofia Nauki, 1: 95 – 132, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Filozofia_Nauki/Filozofia_Nauki-r2011-t19-n1/Filozofia_Nauki-r2011-t19-n1-s95-131/Filozofia_Nauki-r2011-t19-n1-s95-131.pdf.
 19. 2011 Thank Goodness That's Over, Principia , 54 – 55: 75 – 97, http://www.ejournals.eu/sj/index.php/principia/article/view/4132/4036.
 20. 2011 Science, Metaphysics, and Scientific Realism, Polish Journal of Philosophy, vol. V, No 2: 27 – 45, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/24593/golosz_science_metaphysics_and_scientific_realism.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 21. 2011 Kauzalne teorie czasu, (dostępny na stronie domowej)
 22. 2011 Asymetria czasu, (dostępny na stronie domowej)
 23. 2010 Eternalizm i problem iluzji upływu czasu, Kwartalnik Filozoficzny, 38: 105-122
 24. 2010 Czy istnieje upływ czasu?, Filozofia Nauki, 4: 97 – 120, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Filozofia_Nauki/Filozofia_Nauki-r2010-t18-n4/Filozofia_Nauki-r2010-t18-n4-s97-120/Filozofia_Nauki-r2010-t18-n4-s97-120.pdf.
 25. 2010 Does Every Truth Need a Truthmaker?, (unpublished)
 26. 2006 Redukcjonizm, realizm naukowy i ontologia czasu i przestrzeni. Ontologia Zdzisława Augustynka, Filozofia Nauki, 4: 11 - 33, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Filozofia_Nauki/Filozofia_Nauki-r2006-t14-n4/Filozofia_Nauki-r2006-t14-n4-s11-33/Filozofia_Nauki-r2006-t14-n4-s11-33.pdf.
 27. 2005 Structural Essentialism and Determinism, Erkenntnis, 63: 73-100.
 28. 1999 On Field's Argument for Substantivalism, International Studies in the Philosophy of Science, 1: 5-16.
 29. 1995 Czas i przestrzeń a świat fizyczny, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 17: 49 – 61.
 30. 1991 Krytyka idealizmu przez Kazimierza Ajdukiewicza, Ruch Filozoficzny, 48: 51 - 52.

Rozdziały w książkach

 1. 2023 Dynamic Multipresentism: in Defence of a Dynamic View of Reality, [in] Stefanov, A. and Dupuis-Mc Donald, G. (eds.) Spacetime Conference 2022: Selected peer-reviewed papers presented at the Sixth International Conference on the Nature and Ontology of Spacetime, 12 - 15 September 2022, Albena, Bulgaria, Minkowski Institute Press, Montreal.
 2. 2020 In Defence of a Dynamic View of Reality, [in] Hanna, P. (ed.) An Anthology of Philosophical Studies, Vol. 14, Athens Institute for Education and Research, Athens, s. 35 - 47.
 3. 2014 Platońska apoteoza geometrii, [in] Historia filozofii. Meandry kultury, red. Marcin Karas,  Nomos, Kraków.
 4. 2002 Motion, Space, Time, [in] Eilstein H. (ed.) A Collection of Polish Works on Philosophical Problems of Time and Spacetime, Synthese Library, Kluwer Academic Publishers, vol. 309.