Pomiń baner
Joanna Hańderek
dr hab. prof. UJ
zakład Pracownia etyki
Telefon 12 6631744
email handerek.joanna<- @ ->gmail.com
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 44
dyżur teamsy - po uprzednim umówieniu się
Strona WWW handerekjoanna.wordpress.com
https://www.facebook.com/joanna.handerek.9
https://kulturawykluczenia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/kultura.wykluczenia
zainteresowania
naukowe
filozofia kultury, filozofia współczesna, ekoetyka, feminizm, postkolonializm, ruchy społeczne, kulturowe zmiany, kryzys

Publikacje (strona w przygotowaniu)

Lista publikacji

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Dodatkowe strony

Kultura Wykluczenia? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=zuF54KFyjZ8

https://www.youtube.com/watch?v=vj1KkcqneEI

Wybrane książki i artykuły

Książki

 1. 2017 "Wykluczenia" red. J. Hańderek, N. Kućma 
 2. 2010 Metamorfozy i muzea, WUJ, Kraków
 3. 2006 Czas i spotkanie. Wokół koncepcji czasu Emmanuela Lévinasa

Artykuły

 1. „Po pandemii jest pandemia”, w: „Fragile”, wydanie online https://fragile.net.pl/po-pandemii-jest-pandemia/, 2020.
 2. „Na naszych oczach : rewolucja nie-zrealizowana”, w: „inAW Journal”, t. 1, nr.1, 2020.
 3. „O ziołach, kwiatach, drzewach i uprzedmiotowieniu słów kilka”, w: „Fragile”, nr 1-2 (47-48), 2020.
 4. „Świnia”, w: „Fragile”, nr 3-4 (49-50), 2020.
 5. „Marysia : czyli słów kilka o rozumieniu kobiecości i kobiet w XIX wieku”, w: „Filozofia kultury : XIX wiek”, Kraków, 2020.
 6. „Nieludzkie zwierzę”, w: „Kultura-historia-globalizacja”, nr 26, 2019.
 7. „Wstęp : filozofia mody – moda jako system kulturowy”, w: „Maska”, nr 2 (42), 2019.
 8. „Być mniejszością”, w: „Kultura-historia-globalizacja”, nr 25, 2019.
 9. „Inny, uchodźca – współczesne formy obcości”, w: „Etyka”, tom 58, nr 1, 2019.
 10. „Transgresje cielesności: znaczenia i jej różne postacie”, w: „Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych”, Kraków, 2019.
 11. „Gdzie jest Ukraina? Opowieści z Euromajdanu.” w: „Fragile”, nr 1-2 (43-44), Kraków, 2019.
 12. „Współczesne wspólnoty”, w: „W stronę wspólnotowości”, red. D. Bartłowski, J. Gil, K. Muca, M. Topolski, S. Więcek, Wydawnictwo Katedra, 2019.
 13. „Tożsamości zamknięte”, w: „Maska”, nr 2 (38), Kraków, 2018. http://www.maska.psc.uj.edu.pl/numery/numery-regularne/numery-31-40/numer-xxxviii
 14. „Dialektyka równości i nierówności”, w: „Studia Philosophica Wratislaviensia”, nr 13, Wrocław, 2018. file:///C:/Users/Joanna/Downloads/6._Ha%C5%84derek.pdf
 15. „Otwarte społeczeństwa, otwarte granice – marzenie, utopia, czy projekty?”, w: „Kultura-historia-globalizacja”, nr. 24, 2018. http://www.khg.uni.wroc.pl/files/4%20khg_24%20Handerek%20t.pdfKomentarz to tego tekstu Adrianny Krymskiej – http://www.khg.uni.wroc.pl/files/5%20KHG_24%20Krymska%20k.pdf
 16. „Miejsca-nie-miejsca – dialektyka lokalności”, w: „Fragile, Lokalność”, nr 3, Kraków, 2018.
 17. „Ach, ci okropni młodzi ludzie!”, w: „Fragile, Młodzi”, nr 4, 2018
 18. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-handerek-zaostrzenie-prawa-nie-bedzie-chronic-zycia-bedzie-temu-zyciu-zagrazac/1nqpfm7
 19. „Wykluczenia” monografia pod redakcją Joanna Hańderek, Natalia Kućma, Facta Ficta, 2017.
 20. „Wokół Wykluczenia”, w: „Wykluczenia”, red. J. Hańderek, N. Kućma, Facta Ficta, 2017.
 21. „Niepełnosprawność?” w: „Fragile, Niepełnosprawność”, nr 1 (35), Kraków, 2017.
 22. „Przyszłość jest teraz”, w: „Fragile. Przyszłość”, nr 3-4 (37-38), Kraków, 2017,
 23. „Dychotomie i dwuznaczności. Kultura wobec ciała i jego problemów”, w „Pięćdziesiąt twarzy popkultury”, red. K. Olkusz, Facta Ficta, 2017. https://factaficta.files.wordpress.com/2017/07/50-twarzy-popkultury-red-ksenia-olkusz1.pdf
 24. „Historia pewnego kota”, w: „Fragile, Emocje”, nr 2 (36), Kraków, 2017. http://fragile.net.pl/home/historia-pewnego-kota/
 25. „Kłopoty z tożsamością: kłopoty ze współczesnością”, w: „Kwartalnik Filozoficzny”, tom 44, nr2, Kraków, 2016.
 26. „I co z tą melancholią zrobić?”, w: „Fragile. Melancholia”, nr 4 (30), Kraków, 2015, http://fragile.net.pl/home/i-co-z-ta-melancholia-zrobic/
 27. „Rozmowy przy kawie i winie, czyli wspomnienia o zeszłorocznej konferencji „Kultura wykluczenia? Wykluczenie społeczno-ekonomiczne”, (pisane razem z Natalią Kućmą) w: „Fragile. Nowa Ekonomia, Nowa kultura”, nr 3 (29), Kraków, 2015. http://fragile.net.pl/home/rozmowy-przy-kawie-i-winie-czyli-wspomnienia-o-zeszlorocznej-konferencji-%E2%80%9Ekultura-wykluczenia-wykluczenie-spoleczno-ekonomiczne-krakow-listopad-2014/
 28. „Nieufność wobec wiary : dyskusja wobec wiary od Friedricha Nietzschego do Sama Harrisa i Michaela Shermera”, w: „Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?”, red. J. Guja, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2015.
 29. „Pojęcia i definicje kultury: w: „Filozofia kultury”, red. P. Mróz, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2015. http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20definicje%20kultury.pdf
 30. „Sztuka jako doświadczenie współczesności”, w: „Obrazy i poznanie”, red. M. Kociuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubin, 2015.
 31. http://readgur.com/doc/1153514/joanna-ha%C5%84derek–poj%C4%99cia-i-definicje-kultury
 32. http://www.gloswielkopolski.pl/magazyn/a/ateisci-w-kosciele-franciszka-mieliby-latwiej,10529424/
 33. http://www.pjac.uj.edu.pl/documents/30601109/98855445/fk02%20ha%C5%84derek%20poj%C4%99cia%20i%20definicje%20kultury.pdf
 34. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17740357,Kard__Dziwisz_w_Lagiewnikach_o_wojnach__pojednaniu.html
 35. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,17770346,Jak_traktujemy_chorych_wokol_siebie__Jak_powinnismy.html
 36. Miasta zrównoważonego rozwoju — miasta w globalnym świecie, w: „Kultura-Historia-Globalizacja”, nr. 17, Wrocław, 2015.                        http://www.khg.uni.wroc.pl/?type=spis
 37. Nauka Krytycznego myślenia herezji, czyli o pożytkach ukrytych w heretyckich poglądach, w: „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 20, Olsztyn, 2014, http://uwm.edu.pl/hip/sites/default/files/numery/Humanistyka%20i%20Przyrodoznawstwo%2020_0.pdf
 38. redakcja książki wraz z Sidey Myoo „Filozofia technologii” tom I, http://e-naukowiec.eu/filozofia-technologii/
 39. Filozofia kultury wobec rzeczywistości mediów elektronicznych, w: „Kultur I historia”, t. 26/2014, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/4997
 40. Walka ciemności i światła  – popkultura i jej imaginarium średniowiecza, w: „Historia Filozofii. Meandry kultury”, red. M. Karas, Nomos, Kraków, 2014, s. 121-138
 41. Wobec tradycji i jej dyskursów: wieloznaczność problemu w: „Zarządzanie w kulturze” 2014 s. 1 – 19, Tom 15, Numer 1
 42. Śmierć boga raz jeszcze. Mity i kontrowersje, w: „Oblicza współczesności”, red. E. Starzyńska-Kościuszko, A. Kucner, P. Wasyluk, Instytut Wydawniczy UWM, Olsztyn, 2014.
 43. Laboratoria przestrzeni kultury. Esej o wielokulturowości miasta, w: „Ethos” nr. 104, Lublin, 2013.
 44. Droga samuraja, w: „Estetyka i Krytyka”, Kraków 2013
 45. Alberta Camusa etyka ateizmu, w: „Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu”, red. J. Guja, Wydawnictwo Libron, Kraków, 2012,
 46. 2011 Sztuka w muzeum wyobraźni, WUJ, w: „Krytyka i estetyka", Kraków
 47. 2011 The Concept of the Body In Gernot Böhme philosophy, w: "Environment, Embodiment & History", Edited by Johannes Servan & Ane Faugstad Aaro, Hermes Text, s. 133-149., Bergen
 48. 2010 Granice kultury – granice człowieka, w: "Granice i ograniczenia. O doświadczaniu granic i ich przekraczaniu"
 49. 2010 Różnorodność wartości w dyskursie o kulturze Clifforda Geertza, w: „Wartości podstawowe w kontekście współczesnym"
 50. 2009 The Symbol – Code of the past, Record of Human Existence, and culture, w: Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research",
 51. 2008 Kultura wobec plotki – czyli o tym, że milczenie nie zawsze jest złotem, w: Mêlée
 52. 2008 W średniowiecznym ogrodzie, Universitas, w: „Ogrody Zwierciadła kultury - Zachód, Kraków
 53. 2008 W labiryncie, w: "Prawda, samopoznanie, wdzięk" , Kraków
 54. 2008 Unity and diversity: culture as a source of identity and otherness, w: "informations science"
 55. 2008 Relation with others in the face of Lévinas il y a, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research"
 56. 2007 The value of change and invariability, w: „toward a new renaissance"
 57. 2007 The positionalist notion of Human Nature in Plessner's and Gehlen's Philosophy, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research"
 58. 2007 Camus, Time and Literature, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research "
 59. 2006 Pytając o człowieka, w: "Kondycja człowieka współczensego"