Joanna Hańderek
dr hab. prof. UJ
zakład Pracownia Retoryki Logicznej
Telefon 12 6631744
fax (+48 12) 4224916
email handerek.joanna<- @ ->gmail.com
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 44
dyżur pt. 14:00-15:00
Strona WWW handerekjoanna.wordpress.com
https://www.facebook.com/joanna.handerek.9
https://kulturawykluczenia.wordpress.com/
zainteresowania
naukowe
filozofia kultury, filozofia współczesna, postkolonializm

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Dodatkowe strony www

https://www.youtube.com/watch?v=zuF54KFyjZ8

https://www.youtube.com/watch?v=vj1KkcqneEI

Wybrane książki i artykuły

Książki

 1. 2010 Metamorfozy i muzea, WUJ, Kraków
 2. 2006 Czas i spotkanie. Wokół koncepcji czasu Emmanuela Lévinasa

Artykuły

 1. 2011 Sztuka w muzeum wyobraźni, WUJ, w: „Krytyka i estetyka", Kraków
 2. 2011 The Concept of the Body In Gernot Böhme philosophy, w: "Environment, Embodiment & History", Edited by Johannes Servan & Ane Faugstad Aaro, Hermes Text, s. 133-149., Bergen
 3. 2010 Granice kultury – granice człowieka, w: "Granice i ograniczenia. O doświadczaniu granic i ich przekraczaniu"
 4. 2010 Różnorodność wartości w dyskursie o kulturze Clifforda Geertza, w: „Wartości podstawowe w kontekście współczesnym"
 5. 2009 The Symbol – Code of the past, Record of Human Existence, and culture, w: Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research",
 6. 2008 Kultura wobec plotki – czyli o tym, że milczenie nie zawsze jest złotem, w: Mêlée
 7. 2008 W średniowiecznym ogrodzie, Universitas, w: „Ogrody Zwierciadła kultury - Zachód, Kraków
 8. 2008 W labiryncie, w: "Prawda, samopoznanie, wdzięk" , Kraków
 9. 2008 Unity and diversity: culture as a source of identity and otherness, w: "informations science"
 10. 2008 Relation with others in the face of Lévinas il y a, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research"
 11. 2007 The value of change and invariability, w: „toward a new renaissance"
 12. 2007 The positionalist notion of Human Nature in Plessner's and Gehlen's Philosophy, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research"
 13. 2007 Camus, Time and Literature, w: "Annalecta Husserliana. The Year book of Phenomenological Research "
 14. 2006 Pytając o człowieka, w: "Kondycja człowieka współczensego"