Pomiń baner
Justyna Miklaszewska
prof. zw. dr hab.
zakład Department of the History of Philosophy
Telefon 12 6631801
fax (+48 12) 4224916
email j.miklaszewska<- @iphils.uj.edu.pl
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 92
dyżur śr. 14:00-15:30
zainteresowania
naukowe
Political Philosophy, History of Modern Philosophy

Publikacje (strona w przygotowaniu)

Lista publikacji

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Informacje biograficzne:

Profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii UJ. Kierownik Zakładu Historii Filozofii.

Magister filologii polskiej i filozofii; dr nauk humanistycznych (1984); dr habilitowany w zakresie filozofii (1994), profesor tytularny (2003). Dyrektor Instytutu Filozofii UJ (1999-2008).

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Przew. Krakowskiego Oddziału (2012).

Członek Redakcji i Rady Redakcyjnej „Civitas"; członek Rad Redakcyjnych: „Diametros", "Polish Journal of Philosophy", "Principia", "Studia Philosophica Wratislaviensia", "Studia z filozofii polskiej". 

Narodowe Centrum Nauki, grant badawczy: Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia (2013-16)

Koordynator ze strony polskiej Międzynarodowych Programów Erasmus: Democracy and Knowledge, Democracy and Religion, Democracy and Cosmopolitanism (2006-2014). 

Wyższa Szkoła Biznesu/National Louis University, Nowy Sącz, Wykłady w programie MBA: Ethical and Legal Issues (2002, 2006-8).

Staże, wykłady zagraniczne:

London School of Economics, 2013; Uniwersytet w Aix-en-Provence, 2004; Uniwersytet w Aberdeen, 2000; Uniwersytet Walijski w Aberystwyth, 1996; Uniwersytet w Oxfordzie (Corpus Christi College), 1992; Uniwersytet w Leiden, 1991; McGill University, Montreal, 1990; Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, 1989–1990; Uniwersytet w Oxfordzie (St. Anne's College), 1986.

Wykłady w ramach Intensywnego Programu Erasmus w Uniwersytetach w Tilburgu, Nicei, Cluj, Ankarze (2006-2014).

Kierunki badań: Filozofia polityczna, liberalizm i libertarianizm, teoria wyboru publicznego, współczesne teorie sprawiedliwości, teoria demokracji, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, myśl europejskiego Oświecenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Książki

-  2021. Global Justice in a Democratic World: Contemporary Liberal Theories, Rowman &Littlefield, Lanham-Boulder-New York- London.  

- 2015.  Sprawiedliwośc  liberalna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków.

- 2002. Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Kraków.

- 1994. Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

- 1988. Antyutopia w literaturze Młodej Polski, Ossolineum, Wrocław. 

 

 

Redakcje

2015 Filozofia Oświecenia. Radykalizm, religia, kosmopolityzm. red. J. Miklaszewska, A. Tomaszewska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2014 The Radicalism of the Enlightenment.  Special Edition, Guest Editor (z A. Tomaszewską), "Diametros" 40, 2014.

2011 Filozofia polityczna po 1989 roku. Teoria – historia – praktyka, red. J. Miklaszewska. J. Szczepański, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2010 Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej,  red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2006.  Kant wobec problemów współczesnego świata,  red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
2002. Rozum a porządek społeczny, red. J. Miklaszewska, Księgarnia Akademicka, Kraków  
 
2001. Demokracja w Europie Środkowej, 1989-99. Studia historyczne i porównawcze, red. J. Miklaszewska, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków
 

2000. Proceedings of the First Cracow-Tilburg Seminar  on Political Philosophy, History of Philosophy and Philosophy of Science,  Cracow, May 5-8, 2000,  F. Buekens, J. Miklaszewska, B. van Roermund, eds., Department of Philosophy, Tilburg (Holandia)  

2000. Złota księga Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Księgarnia Akademicka, Kraków 

1999. Democracy in Central Europe, 1989-99: Comparative and Historical Perspectives, edited by J. Miklaszewska, Meritum, Kraków

1999.  Liberalizm u schyłku XX wieku, red. J. Miklaszewska, Meritum, Kraków

1998. Polityka i świat wartości, red. J. Miklaszewskia, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, 30, Kraków 1998.

 

 

 

 

Artykuły

- 2019. Freedom of Speech in Modern Political Culture, “AVANT”, Vol. X, No. 1/2019, DOI: 10.26913/avant.2019.01.06; http://avant.edu.pl/en/12019-2

2018. Kant i Rawls o godności człowieka (w:) Rozum – człowiek – historia, pod red. J. Szczepańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 301-316.2018.

- 2018. Miłowit Kuniński – filozof polityki, „Teologia polityczna co tydzień”, Nr 27(119), 10 lipca 2018.  

- 2017. Godność człowieka w koncepcji Immanuela Kanta – a doświadczenie Auschwitz, „Ruch Filozoficzny” t. LXXII, nr 4/ 2017 , s. 47-64. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RF.2017.034

- 2017. Wolność osobista w świetle art. 41 Konstytucji RP (wspólnie z: A. Bodnar, W.Gumuła, A. Zoll), w: Co zapisano w Konstytucji. Debaty regionalne Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuletyn RPO - Materiały nr 86, Wyd. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, s 221-247. 

-  2017. The Idea of Immanence in Charles Taylor’s Philosophy of Religion, (w:) A. Tomaszewska, H. Hamalainen, (red.) The Sources of Secularism. Enlightenment and Beyond, Palgrave - Macmillan, 2017, s. 35-51

- 2016. Human Dignity in Rawls and Kant, (w:) D. Dańkowski i A. Krzynówek-Arndt (red.), After Rawls, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 109-124.

- 2016. Liberałowie i komunitaryści o wolności i sprawiedliwości, „Prakseologia” t. 2/2016, nr 158, s. 15-33.

-  2016. Wolność słowa a zjawisko propagandy, „Civitas” 2016, nr 18, s. 172-187

2016 Rawls on Cosmopolitanism and Global Justice (w:) Uncovering Facts and Values, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 107, A. Kuźniar, J. Odrowąż-Sypniewska, eds., Brill/Rodopi, Leiden-Boston, s. 323-335.

- 2016 Science and Religion in the Philosophy of the Enlightenment, Proceedings of the International Conference on Social Sciences and Arts, SGEM2016, Vienna, p. 717-724.

- 2015 Etyka i polityka w koncepcji A. Krzyżanowskiego (w:) Adam Krzyżanowski, 1873-1963, Polska Akademia Umiejętnosci, Kraków, s. 39-48.

-  2015 Oświeceniowa filozofia religii: Newton i Locke, (w:) Filozofia Oświecenia. Radykalizm, religia kosmopolityzm, Kraków, s. 265-288.

- 2014 Libéralisme et démocratie á l'époque de la mondialisation (w:) Mondialisations et Diversités Culturelles. Cahiers critiques de philosophie, no. 13, février 2014, Paris VIII Département de Philosophie, Hermann: Paris, s. 57-69.

- 2014 The Radicalism of the Enlightenment. An Introduction to the Special Edition (z A. Tomaszewską), "Diametros" 40, s. 1-4.

- 2014 Teorie sprawiedliwości społecznej: Amartya Sen i Martha Nussbaum, "Prakseologia" 156, s. 25-46.

- 2014 Ethics and Economics: The Moral Foundations of the Market Economy, "Studia Ekonomiczne"  3, s. 400-414.

- 2014 Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie, „Zarządzanie Publiczne"  3 (29), s. 125-133.

- 2013 Po co nam jest potrzebna historia filozofii,  „Ruch Filozoficzny"  LXX, nr 1, s. 19-23.

- 2012 Radykalne Oświecenia a myśl współczesna, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" 3 (83), s. 489-504.

- 2012 Idea sprawiedliwości a problem pomocy w koncepcjach Amartyi Sena i Muhammada Yunusa, „Prakseologia"  153 s. 87-106.

- 2012 Diagnoza filozofii współczesnej; ,„Dekada Literacka" 1 (250), s.24-26.

- 2011. Idea sprawiedliwości społecznej – od utopii do politycznej praktyki (w:) Filozofia polityczna po roku 1989, pod red J. Miklaszewskiej i J. Szczepańskiego, Wyd. UJ, Kraków,  s. 41-52.

- 2011 Historia filozofii politycznej – między realizmem a idealizmem, (rec. J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a),  „Przegląd Filozoficzny"  1, s. 272-276.

- 2011 Filozofia polityczna Stańczyków (w:) Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914, pod red K. Fiołka i M. Stali, Universitas, Kraków, s. 118-138.

- 2011 Contemporary Theories of Justice: between Utopia and Political Practice, "Polish Journal of Philosophy", vol. V, no. 2, s. 119-122.

Konferencje

Liberal Justice
ATINER 14th Annual International Conference on Philosophy
27-30 May 2019, Athens, Greece
Human Dignity in the Philosophy of Immanuel Kant and the Experience of Auschwitz
ECPR General Conference
22-25 August 2018, Hamburg University, Hamburg, Germany

Cosmopolitanism in Kant and Rawls
11th ECPR General Conference, University of Oslo, 6-9 September, 2017
Panel: The Legacy of Kant’s Account of Political Change; Panel Chair

- Freedom of Speech in Modern Political Culture
Colloquium on Enlightenment and Freedom of Speech, Jagiellonian University, Krakow, 19-20 May 2017

- Science and Religion in the Philosophy of the Enlightenment
3rd International Multidisciplinary Conference on Social Sciences  & Arts, SGEM 2016, Vienna, Austria, April 2016.

- Enlightenment and Secularism
Opening lecture at an International Colloquium on Enlightenment and Secularism, Department of the History of Philosophy, Jagiellonian University, Krakow, Poland, May 2016

- Rawls on Cosmopolitanism and Global Justice
International Conference: After Rawls, Jesuit University Ignatianum, Krakow, Poland, June 2014.

- Ethics and Economics: Moral Foundations of the Market Economy
International Conference: Economy, Culture, Values,  Gdańsk, Poland, May 2013.  


- The Idea of Immanency in Charles Taylor’s Philosophy of Religion,  International Conference on Philosophy of Religion in the 21st Century, College of Philosophy and Theology, Polish Province of the Dominican, Krakow, June 2011.

-The Idea of Justice in Contemporary Liberalism – Guest lecture, Alexis de Tocqueville Center, Lodz University, May 2011.

- Amartya Sen’s Idea of Social Justice.
Conference on Political Philosophy from 1989 to 2009 in Poland and in the World, Jagiellonian University, Krakow, September  2010.

- Corporate Social Responsibility: the Public Choice Perspective.
The 16th IESE Symposium on Facing the Crisis: Towards a New Humanistic Synthesis, Barcelona, Spain, May  2010.

- Ethical and Political Dimensions of the Economic Crisis
Seminar for Dutch students (Young Conservatists), Tyniec, Poland, June 2010.

 - Multiculturalism as the Problem of Modern Democracy.
Opening Lecture at the Conference on Multiculturalism, Jagiellonian University, Department of Political Sciences, Krakow, Poland, May 2009.

- The Axiology of Public Choice
 Conference at Catholic University of Lublin (KUL), Lublin, Poland, November 2009.

-Competition and Morality of the Market Economy
The IESE 15th International Symposium on Business, Ethics, and Society, Barcelona, Spain, May  2008.

-Business Competition and Transformation Processes in Poland.
College des Ingenieurs (Paris, France), Marco Polo Seminar, Krakow, Poland, May 2008.