Katarzyna Kleczkowska
mgr
email katarzyna.kleczkowska@uj.edu.pl
tytuł doktoratu Zwierzę we wczesnej myśli greckiej. Zmiany w postrzeganiu zwierząt w kontekście ewolucji koncepcji duszy i intelektu do V w. p.n.e.
data otwarcia
przewodu
17.05.2018
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
promotor dr hab. Lech Trzcionkowski, prof. UJ