LXV KONFERENCJA HISTORII LOGIKI

Kraków, 5 - 6 listopada 2019

 

 

Wzorem lat ubiegłych Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Historii Logiki. Jak zwykle tematyka Konferencji obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

Tematyka KHL: historia logiki, logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości.

 

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 5-6 listopada 2019 roku. Obrady toczyć się będą w pomieszczeniach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji Historii Logiki w terminie do końca września 2019.