LXVI KONFERENCJA HISTORII LOGIKI

Kraków, 3 - 4 listopada 2020

 

 

Wzorem lat ubiegłych Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Historii Logiki. Jak zwykle tematyka Konferencji obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

Tematyka KHL: historia logiki, logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości.

 

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 3-4 listopada 2020 roku. Obrady w całości realizowane będą w formie online na platformie MS Teams.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji Historii Logiki na załączonym formularzu w terminie do końca września 2020.