Przejdź do głównej treści

Informacje

 

LXIV KONFERENCJA HISTORII LOGIKI

Kraków, 6–7 listopada 2018 r.

 

Wzorem lat ubiegłych Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Logiki. Jak zwykle tematyka Konferencji obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

Tematyka KHL: historia logiki, logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości.

 

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 6-7 listopada 2018 roku. Obrady toczyć się będą w pomieszczeniach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 52.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji Historii Logiki w terminie do końca września 2018 r.

 

 

Ubiegłoroczna edycja konferencji dedykowana była pamięci Profesora Marcina Mostowskiego, pracownika Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i wybitnego logika.

 

Marcin Mostowski (23.02.1955 - 28.10.2017)