Wzorem lat ubiegłych Zakład Logiki Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje Konferencję Historii Logiki. Jak zwykle tematyka Konferencji obok wątków historycznych obejmuje również bieżące osiągnięcia środowiska logicznego.

Tematyka KHL: historia logiki, logika filozoficzna, logika matematyczna, logika prawnicza, metalogika, teoria modeli, teoria prawdy, teoria dowodu, teoria obliczeń, filozofia logiki, filozofia matematyki, podstawy matematyki, teoria mnogości.

 

Konferencja odbędzie się ONLINE za pośrednictwem platformy MS Teams w dniach 3-4 listopada 2021 roku.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji Historii Logiki na załączonym formularzu w terminie do 17 października 2021.