Krzysztof Posłajko
dr
zakład Pracownia Retoryki Logicznej
Telefon 12 6631725
fax (+48 12) 4224916
email krzysztof.poslajko {at} uj.edu.pl
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 29
dyżur wt.10-10.45, s.29
Strona WWW jagiellonian.academia.edu/KrzysztofPosłajko
zainteresowania
naukowe
filozofia umysłu i języka, metafizyka

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Zainteresowania badawcze:

Filozofia umysłu (metafizyka umysłu, status nastawień sądzeniowych, antyrealizm mentalny); filozofia języka (metasemantyka, normatywność znaczenia, status języka normatywnego, niereferencyjne teorie znaczenia, ekspresywizm, inferencjalizm); metafizyka (metaontologia, spór realizm-antyrealizm, teoria rodzajów naturalnych), ontologia społeczna (rodzaje społeczne, fakty insytucjonalne).

 

Aktualne projekty badawcze:

NCN Sonata "Formy antyrealizmu mentalnego" - kierownik grantu.

NCN Opus "Od składni i pragmatyki do treści - semantyka hybrydowa oparta na dyrektywalnej teorii znaczenia" - wykonawca w grancie kierowanym przez dr Pawła Grabarczyka z Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Niedawne publikacje:

1. Eliminativism: the Problem of Representation and Carnapian Metametaphysics, Acta Anaytica, doi: 0.1007/s12136-018-0369-0 (pobierz)

2. Inferentialism without Normativity (with Paweł Grabarczyk), Organon F 25 (2) 2018: 174-195 (pobierz)

3. Semantic Deflationism, Public Language Meaning, and Contextual Standards of Correctness, Studia Semiotyczne XXXI (1), 45 -66. 2017 (pobierz)

4. From epiphenomenalism to eliminativism? In A. Kuźniar & J. Odrowąż-Sypniewska (Eds.), Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Uncovering facts and values : studies in contemporary epistemology and political philosophy. (pp. 192–203). Boston : Brill-Rodopi. 2016

5. Irrealizm a nastawienia sądzeniowe. Filozofia Nauki, 24(2 (94)), 133–144. 2016.

6. Knowing Way Too Much: A Case Against Semantic Phenomenology [w:] M. Araszkiewicz et al. (eds.), Problems of Normativity, Rules and Rule Following, Springer, p. 47-57, 2015

7. Między filozofią języka a kognitywistyką. W odpowiedzi Marcinowi Miłkowskiemu. Przegląd Filozoficzno- Literacki, 2 (39) / 2014, s. 341-348, 

8. Kto powinien się bać epifenomenalizmu typów? Filozofia nauki, XXI, 4(84), p. 79-90, 2013

Książka:

To wszystko nic nie znaczy. Faktualizm i nonfaktualizm w kwestii znaczenia. Warszawa. Ośrodek Badań Filozoficznych. 2012.
Książka w wolnym dostępie możliwa do pobrania tu.
 
 
Recenzje: 
 
1. Douglas Edwards. Properties. Polish Journal of Philosophy, 8(1), 98-100. 2014.
 
2. Aleksandra Derra, Odsłonić tajemnicę znaczenia, Polish Journal of Philosophy, Volume VI, No. 2 (2012)
 
Tłumaczenia: 
 
1. Saul A. Kripke Wittgenstein o regułach i języku prywatnym, tłumaczenie wraz z Leszkiem Wrońskim, Aletheia, Warszawa 2007.

2. Timothy Snyder „Kazimierz Kelles-Krauz (1872-1905). Pionier badań nad nowoczesnym nacjonalizmem” Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(35) 2012, s. 255 – 277 

3. Krzysztof Pomian „Muzea historyczne w drugiej połowie XIX wieku”  Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(35) 2012, s. 381 – 390