Pomiń baner
Marek Gurba
mgr
tytuł doktoratu Tożsamość osobowa a moralność: przesłanki z zakresu etyki w dociekaniach metafizycznych dotyczących kryteriów identyczności
data otwarcia
przewodu
04.04.2019
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2017
promotor dr hab. Sebastian Kołodziejczyk