Pomiń baner
Michał Andrzej Sokołowski
mgr
tytuł doktoratu Mit "sztuk zen": miejsce i rola zen w kształtowaniu się kultury artystycznej Japonii
na wybranych przykładach
data otwarcia
przewodu
17.05.2018
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2014
promotor dr hab. Anna Wójcik, prof. UJ