Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Nasze sukcesy 2017

Prof. dr hab. Tomasz Placek za filozoficzne badania nad przyczynowością oraz (in)determinizmem został uhonorowany Nagrodą Naukową Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017 2017

Prof. dr hab. Józef Lipiec otrzymał dyplom doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

2017

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem filozoficznym w najnowszym (25.06.2017) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

 

2017