Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia.

» maj

LIPIEC Józef, Drogi życia : studia z filozofii człowieka. Kraków : cop. Józef Lipiec, 2020, sygn. 40240

 

PENROSE Roger, The emperor's new mind : concering computers, minds and the laws of physics  [forew. by Martin Gardner.] New York ; Oxford : Oxford Univ. Press, 1989, sygn. 40211

 

LAZARI-RADEK Katarzyna de, Godny pożądania stan świadomości : o przyjemności jako wartości ostatecznej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, sygn. 40156

 

JANIK Piotr, Hermeneutyka wypowiedzi : credo adjectum, ut intelligam. Kraków : Ignatianum, 2021, sygn. 40144

 

VETULANI Jerzy, Piękno neurobiologii : komentarze, rozmowy. Kraków : „Tyniec” Wyd. Benedyktynów, 2014, sygn. 40157

 

ŽIŽEK Slavoj, Chaos w niebie [przełożył Michał Szczubiałka.] Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2021, sygn. 40160

 

SCRUTON Roger, Muzyka jest ważna  [tłum. i redakcja Katarzyna Marczak.] Kraków : Fundacja InCanto, 2020, sygn. 40154

 

KOŁODZIEJCZYK Artur, Dlaczego mnie zostawiasz : człowiek i Bóg po Zagładzie w ujęciach Hannah Arendt i Hansa Jonasa. Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2021, sygn. 40147

 

SKOWRON Bartłomiej, Część i całość : w stronę topoontologii. Warszawa : Oficyna wyd. Politechniki Warszawskiej, ©2021, sygn. 40256

 

WROŃSKI Stanisław, Suma rzeczy najważniejszych. Kraków : [Stanisław Wroński], 2021, sygn. 40255

 

VIENNA Circle and logical empiricism : re-evaluation and future perspectives [ed. by Friedrich Stadler.] Dordrecht [etc] : Kluwer Academic Publishers, 2003, sygn. 45503

 

ANDRZEJUK Izabella., Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu. Warszawa ; Naukowe Wydawnictwo Tomistyczne, 2021, sygn. 40265

 

 

ĆWIK Karolina, Filozofia w chrystologii : filozoficzne rozumienie Verbum Incarnatum w tekstach św. Tomasza z Akwinu. Warszawa ; Naukowe Wydawnictwo Tomistyczne, 2021, sygn. 40266

 

TOMASZ z Akwinu, Komentarz do De hebdomadibus Boecjusza. Warszawa ;  Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky ;  Komorów :  Redakcja Rocznika Tomistycznego, 2021, sygn. 40267

 

 

PEŁKA Michał, Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą. Warszawa : Wolters Kluwer, 2022, sygn. 40270

 

MOERDIJK Ieke, OOSTEN Jakobus, Sets, models and proofs. Cham : Springer,  2018, sygn. 40269

 

BEDÜRFTIG Thomas, MURAWSKI Roman, Philosophie der Mathematik. Berlin ; Boston : De Gruyter, 2015, sygn. 40268

 

SKOCZYŃSKI Jan, Poza katedrą. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2021, sygn. 40272

 

MAYER Hans, Świadek epoki : Walter Benjamin [przekład i opracowanie Tadeusz Zatorski]. Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2019, sygn. 40273

 

SMITH Adam, Eseje filozoficzne [przekład i opracowanie Adam Grzeliński i Anna Markwart ; wprowadzenie Anna Markwart.] Toruń : Wyd. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika, 2021, sygn. 40278

 

EAGLETON Terry, Marks : Marks i wolność [przekł. Justyna Nowotniak.] Warszawa : Amber, 1998, sygn. 40275

 

CZAKON Dominika, Zagubienie w interpretacji : Hans-Georg Gadamer wobec kultury i sztuki współczesnej. Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, sygn. 40290

 

JARMUSZKIEWICZ Anna, SMYWIŃSKA-POHL Anna, Odkrywanie niedostępnego : utwory osierocone w dorobku studentów pochodzenia żydowskiego z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków : Wyd. LIBRON - Filip Lohner, 2018, sygn. 40293

 

REPPERT Victor, Niebezpieczna idea C. S. Lewisa : filozoficzna obrona argumentu z rozumu [przekład Tomasz Sieczkowski.] Warszawa : Fundacja Prodoteo, 2022, sygn. 40314

 

WINIARSKA Paulina, Kultura – dyskurs – wspólnota : Calvina Orville’a Schraga koncepcja komunikacji. Kraków : Wyd. Ignatianum, 2022, sygn. 40313

 

CZYŻEWSKI Hubert, Kołakowski i poszukiwanie pewności. Kraków : Znak, 2022, sygn. 40312

 

PROKOPSKI Jacek Aleksander, Hegel - Kierkegaard : filozoficzno-teologiczna kontrowersja : krytyczny komentarz do głównych dzieł. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2022, sygn. 40311

 

TYL Mirosław, Filozofia - historia - historia filozofii : filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku. Katowice : Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2012, sygn. 40307

 

SZOŁTYSEK Adolf Ernest, Filozofia myśli : kształtowanie języka. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022, sygn. 40310

 

OLASOV Ian, Zapytaj filozofa :  wszystkie pytania, które chcieliście zadać [przełożył Maciej Miłkowski.] Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2022, sygn. 40323

 

VOLTAIRE, Wybór dzieł filozoficznych  [przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek.] Warszawa : Fundacja A. hr. Cieszkowskiego, 2022, sygn. 40322

 

PLATO, Uczta [z angielskiego przełożył Władysław Witwicki.] Warszawa :  Wydawnictwo Świat Książki, 2022, sygn. 40320

 

ADAMSKI Adam, Człowiek nie jest miarą wszechrzeczy. Poznań :  Święty Wojciech Dom Medialny, 2022, sygn. 40309

 

PSEUDO-DIONYSIUS Areopagita, Corpus Dionysiacum [przekład Maria Dzielska ; wprowadzenie Tomasz Stępień.] Warszawa : Fundacja A. hr. Cieszkowskiego,  2021, sygn. 40308

 

» czerwiec

DENNETT Daniel Clement, CARUSO Gregg D., Wolna wola : czy jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny? [tłum. Łukasz Kurek.] Kraków : Copernicus Center Press, 2022, sygn. 40321

 

HOLIDAY Ryan, PŁOSKI Zdzisław, Stoickie ścieżki życia : od Zenona do Marka Aureliusza [przekład: Zdzisław Płoski.] Gliwice : Onepress, 2021, sygn. 40319

 

SCHELER Max, Resentyment w strukturze systemów moralnych [przełożył Bogdan Baran.] Warszawa :  Wydawnictwo Aletheia, 2022, sygn. 40318

 

PAŃPUCH Zbigniew, Realizm w czasach przełomu : antyczne korzenie cywilizacji europejskiej. Lublin : Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2021, sygn. 40317

 

MANISZEWSKA Katarzyna, Oblicza magii :  przesądy i wierzenia z czterech stron świata. Warszawa : Skarpa Warszawska, 2022, sygn. 40315

 

GRELOFF Jakub, Pamięć jako kategoria polityczna w filozofii Paula Ricoeura. Warszawa : IPN. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021, sygn. 40316

 

BECK Aaron Temkin, STEER Robert A., BROWN Gregory K., Inwentarz depresji Becka : BDI-II : podręcznik  [tłumaczenie: Aleksandra Jaworowska.] Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Tow. Psychologicznego, 2019, sygn. 40328

 

O dobru wspólnym [redaktor tomu Tomasz Duma] Lublin : Polskie Tow. Tomasza z Akwinu, 2017, sygn. 40295

 

GALEWICZ Włodzimierz, Studia z klasycznej etyki greckiej. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2020, sygn. 40294

 

MISCH Georg, O postaciach osobowości :  pojęcie i źródło autobiografii [przełożyła, opracowała, posłowiem opatrzyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska.] Kraków : Wyd. Księgarnia Akademicka, 2020, sygn. 39619

 

HARTMAN Jan, Etyka życia codziennego. Warszawa : Wyd. Naukowe PWN SA, 2022, sygn. 40348

 

SUDNIKOWICZ Jędrzej, Pustynny barbarzyńca. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014, sygn. 40347

 

SKURZYŃSKI Jarosław, Jedenaście medytacji nad istnieniem dzieła sztuki : eseje. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2021, sygn. 40346

 

LESZCZYŃSKI Andrzej C., „Najgłębsze, spokojne morskie dno” : próby antropologiczne. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014, sygn. 40345

 

Po humanizmie : od technokrytyki do animal studies [red. Zuzanna Ładyga i Justyna Włodarczyk.] Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, sygn. 40344

 

BURSZTA Wojciech J., Preteksty. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2015, sygn. 40343

 

MARCZYŃSKI ANTON, Ciało / mistyka : wstęp do ontologii cielesności. Kraków : Homini, 2016, sygn. 40341

 

KAMIŃSKA-TARKOWSKA Sonia, Spirits in the material world. Aristotle's philosophy of mind, in particular his doctrine of nous poêtikos. Kraków : Jagiellonian University Press, 2022, sygn. 40349

 

BUDA Stanisław, Początek i koniec Wszystkiego. Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2022, sygn. 40353

 

ROSEN Stanley, Plato's Symposium. USA : St. Augustines Press, 2022, sygn. 40351

 

SOH Debra, Gender bez emocji : co mówi nauka o płci i tożsamości płciowej [przekład Patryk Tuleja.] Gliwice : Helion SA, copyright 2022, sygn. 40407

 

GAY Roxane, Zła feministka [przełożyła Anna Dzierzgowska.] Warszawa : Wydawnictwo Cyranka, 2022, sygn. 40418

 

WATTS Alan, Tao filozofii  [przeł. Moderski] Jerzy. Poznań : Rebis, 2022, sygn. 40417