Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozycje oznaczone dodatkowo literą "g" przy sygnaturze są książkami z grantu i czasowo są niedostępne do zamówienia oraz wypożyczenia. Książki będą możliwe do standardowego udostępniania po zakończeniu grantu.

Pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Filozofii UJ mogą zgłaszać propozycje zakupu nowych tytułów bezpośrednio w bibliotece lub mailowo - "zaproponuj zakup"

» Styczeń 2024

GUTTING Gary, Foucault [przekład Joanna Bednarek.] Warszawa : PWN, 2023, sygn. 41390

 

STEFANIAK Wojciech, Psychoterapia odczytana na nowo : konteksty filozoficzneWarszawa : PWN, 2023, sygn. 41397

 

TITELBAUM Michael G., Fundamentals of Bayesian Epistemology 2: Arguments, Challenges, Alternatives, Oxford: Oxford University Press, 2022, sygn. 41379/2

 

MILLAR Alan, Knowing by perceiving, Oxford : Oxford University Press, 2019, sygn. 41380

 

KULINIAK Radosław, Z dziejów współczesnej filozofii polskiej : przypadek Władysława Tatarkiewicza, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023, sygn. 41398

 

MARION Jean-Luc, La métaphysique et après : essais sur l'historicité et sur les époques de la philosophie, Paris : Bernard Grasset, 2023, sygn. 41399

 

 

 

» Luty 2024

PO co nam Polska? : i inne pytania [pod redakcją Krzysztofa Budziakowskiego.] Kraków : KB Projekt : we współpracy z Fundacją im. Zygmunta Starego, 2023, sygn. 41401

 

BOREK Michał A., Emergentism and the Process Philosophy of Alfred North Whitehead, Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023, sygn. 41402

 

GRZEGORZ Palamas, św., Triada trzecia : w obronie świętych hezychastów [wstęp, przekład i komentarz Małgorzata Siwicka, Anna Palusińska.] Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, cop. 2022, sygn. 41403

 

PORPHYRIUS, Sentencje, czyli Drogi do świata ponadzmysłowego [wstęp, przekład, komentarz Ewa Osek, Monika A. Komsta.] Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Katedra Metafizyki KUL, cop. 2022, sygn. 41405

 

BOROWSKI Ludwig Ernst, Immanuel Kant : opisanie życia i charakteru [przełożyli, opracowali i wstępem opatrzyli Artur Banaszkiewicz i Artur Przybysławski.] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2024, sygn. 41406

 

FRĄCZEK Kamil, O matematyce. 3, Kraków : s.n., 2023, sygn. 41407

 

PLATONIZM w metafizyce/ontologii : źródła, dzieje, aktualność, krytyka [red. Rafał Katamay, Janusz Kucharczyk.] Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, 2023, sygn. 41408

 

FILEK Jacek, Ethik. Reinterpretation, Berlin : Peter Lang GmbH, 2024, sygn. 41409

 

OBLICZA wolności w dialogu z Tischnerem [redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski ; współpraca Maria Karolczak.] Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2024, sygn. 41410

 

PISMA Edyty Stein : studia i analizy [redakcja naukowa Jadwiga Guerrero van der Meijden.] Wrocław : Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” : Towarzystwo im. Edyty Stein, 2023, sygn. 41411

 

IZYDORA Dąmbska (1904-1983) : mądrość i prawda [edycję naukowa materiałów źródłowych opracowali Radosław Kuliniak, Mariusz pandura, Łukasz Ratajczak we współpracy z Barbara Judkowiak.] Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2023, sygn. 41420

 

ROMANO Claude, L’identité humaine en dialogue, Paris : Éditions du Seuil, cop. 2022. sygn. 41400

 

DEREK Parfit's reasons and persons : an introduction and critical inquiry [edited by Andrea Sauchelli.] London ; New York : Routledge, 2020, sygn. 41412

 

JOHNSTON Mark, Surviving Death, Princeton, NJ : Princeton University Press, 2012, sygn. 41413

 

CASTOLDI Alberto, Bibliofollia czyli szaleństwo czytania [przełożyła Joanna Ugniewska.] Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2023, sygn. 41414

 

TADZIK Bogdan, Filozofia realna, Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2023, sygn. 41418

 

SMITH Daniel, Myśl jak Einstein, Warszawa : Wydawnictwo Bellona, cop. 2024, sygn. 41421

 

SCRIBANO Emanuela, Macchine con la mente. Fisiologia e metafisica tra Cartesio e Spinoza, Roma : Carocci Editore, 2015, sygn. 41423

 

LUSCOMBE David, Medieval thought, Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997, sygn. 41425

 

BARNES Jonathan, Aristotle, Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996, sygn. 41426

 

 

» Marzec 2024

HATFIELD Gary C., Routledge philosophy guidebook to Descartes and the meditations, London ; New York : Routledge, cop. 2003, sygn. 41427

 

DARWALL Stephen, The second-person standpoint : morality, respect, and accountability, Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2009, sygn. 41428

 

PERSONHOOD, Self-Consciousness, and the First-Person Perspective [edited by Markus Herrmann.] Paderborn : Brill | mentis, 2023, sygn. 41429

 

The PERSISTENCE of persons : studies in the metaphysics of personal identity over time [edited by Valerio Buonomo.] Neunkirchen-Seelscheid : editiones scholasticae, 2018, sygn. 41430

 

INGOLSTADTIENSIS Anonymus, ORTIZ Iacobus, Logica. In Introductionem Porphyrii de quinque universalibus commentarii, cap. I, qq. I-VII [wydanie krytyczne przygotowali: Kacper Andrychowski, Steffen Huber, Konrad Kokoszkiewicz, Živilė Pabijutaitė, Vytis Valatka ; kierowanie zespołem Steffen Huber.] Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2023, sygn. 41431

 

WOLEŃSKI Jan, Rozmaitości filozoficzne i inne, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2022, sygn. 41432

 

ARTIFICIAL intelligence, management and trust [edited by Mariusz Sołtysik, Magda Gawłowska, Bartlomiej Sniezynski and Artur Gunia.] New York, NY : Routledge, 2024, sygn. 41437

 

MACASKILL William, Co jesteśmy winni przyszłości : longtermizm jako filozofia jutra [przekład Zuzanna Lamża.] Łódź : Feeria, 2024, sygn. 41438

 

 

NORAS Andrzej Jan, KUBALICA Tomasz, Geneza współczesnej filozofii wartości : skrypt do wykładu z aksjologii i prakseologii, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2023, sygn. 41439

 

SAGAN Carl, Kosmos [wprowadzenie Ann Druyan ; przekład Maria Duch, Bronisław Rudak.] Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2023, sygn. 41441

 

CYREK Olga, Między czasem a wiecznością : obiektywność i subiektywność czasu w kontekście istnienia Boga, Gdynia : Novae Res, 2024, sygn. 41442

 

SKARGA Barbara, Pisma rozproszone z lat 1989-2000 [redakcja naukowa Marcin Pańków ; przedmowa Małgorzata Kowalska.] Warszawa : Wydawnictwo Stentor : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2015, sygn. 41443

 

SKARGA Barbara, Pisma rozproszone z lat 2001-2009 [redakcja naukowa Marcin Pańków ; przedmowa Bartosz Działoszyński.] Warszawa : Wydawnictwo Stentor : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2016, sygn. 41444

 

BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO (Dalajlama XIV), Ponad religią : etyka dla wszystkich [przełożył Adam Kozieł.] Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2024, sygn. 41445

 

MARTIN Raymond, Self-concern : an experiential approach to what matters in survival, Cambridge : Cambridge University Press, 2008, sygn. 41446g

 

LUHRMANN Tanya M., How God becomes real : kindling the presence of invisible others, Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2020, sygn. 41447g

 

PHILLIPS Dewi Z., The problem of evil & the problem of God, Minneapolis : Fortress Press, 2005, sygn. 41448g

 

DAHL Espen, The problem of job and the problem of evil, Cambridge : Cambridge University Press, 2019, sygn. 41449g

 

ANDRYSZCZAK Piotr, Myśl polityczna w Biblii, starożytności chrześcijańskiej i średniowieczu, Kraków : Scriptum, 2023, sygn. 41450

 

ALDERSON-DAY Ben, Presence : the strange science and true stories of the unseen other, New York : St. Martin's Press, 2023, sygn. 41452g

 

VAN LEEUWEN Neil, Religion as Make-Believe : a theory of belief, imagination, and group identity, Cambridge : Harvard University Press, 2023, sygn. 41453g

 

The LOGICAL alien : Conant and his critics [edited by Sofia Miguens.] Cambridge ; London : Harvard University Press, 2020, sygn. 41454g