Przejdź do głównej treści
20180515

Konkurs na stypendium

Data: 15.05.2018 - 26.05.2018

Stypendium w wysokości 1800 zł/mc zostanie przyznane na okres 6 miesięcy. Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w badaniach będących przedmiotem grantu NCN OPUS 10 „Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem".

Termin: 14.05.2018

Stypendium w wysokości 1800 zł/mc zostanie przyznane na okres 6 miesięcy. Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w badaniach będących przedmiotem grantu NCN OPUS 10 „Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem".

Wymagania:
Ukończenie studiów licencjackich (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia lub jednolitych) z kognitywistyki, psychologii, neurobiologii, biofizyki, informatyki lub dziedziny pokrewnej.

Posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich lub magisterskich albo IV bądź V roku studiów jednolitych.

Dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiego umysłu/mózgu oraz aktualnej literatury dotyczącej kognitywistyki, psychologii i dziedzin pokrewnych.

Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz analizy danych.

Posiadanie co najmniej jednej publikacji w międzynarodowym czasopiśmie naukowym oraz dwu prezentacji konferencyjnych, a także odbycie minimum jednej wizyty badawczej na zagranicznym uniwersytecie.

Dyspozycyjność, rzetelność oraz silna motywacja do prowadzenia badań naukowych.

Mile widziane – doświadczenie w kierowaniu własnym grantem badawczym, finansowanym ze środków NCN, MNiSW, FNP.

Pismo przewodnie i wszelkie inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na konto kierownika projektu dr Magdaleny Sendereckiej (magdalena.senderecka@uj.edu.pl) w terminie do 26 maja 2018 r. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs do dnia 11 czerwca 2018 r.