Przejdź do głównej treści
20190214

Stypendium dla młodych naukowców

Data: 14.02.2019

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie badawczym Sonata Bis "Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną"

Wymagania konkursowe: Student/ka studiów doktoranckich o dobrej znajomości zagadnień z zakresu psychologii poznawczej, psychofizjologii, neuropsychologii oraz kognitywistyki. Dobra znajomość metodologii badań neuropoznawczych oraz statystyki. Doświadczenie w prowadzeniu badań neuropsychologicznych. Posiadanie przynajmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopiśmie z list MNiSW. Biegła znajomość j. angielskiego. Od stypendysty oczekuje się aktywnego udziału w badaniach z zakresu przezczaszkowej stymulacji elektrycznej mózgu przewidzianych w projekcie, w wymiarze przynajmniej 30 g. tygodniowo, silnej motywacji do osiągnięć naukowych oraz pracy zespołowej. Stypendium zostanie przyznane na okres 24 mcy, począwszy od 1.04.2019, w wysokości 3000 zł/mc. Zgłoszenia zawierające życiorys naukowy proszę wysyłać w terminie do dnia 1.03.2019 na adres email kierownika projektu: Adam.Chuderski@uj.edu.pl