Przejdź do głównej treści
20190425

Seminarium badawcze INCET: prof. dr hab. Wojciech Załuski "O dwóch typach randomizacji w decyzjach dystrybucyjnych"

Data: 25.04.2019
Czas rozpoczęcia: 17.30
Miejsce: Instytut Filozofii; ul. Grodzka 52, sala im. Romana Ingardena (nr 25)
Organizator: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza na seminarium badawcze w ramach projektu BIOUNCERTAINTY. Wykład pt. "O dwóch typach randomizacji w decyzjach dystrybucyjnych" wygłosi prof. dr hab. Wojciech Załuski (Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w godz. 17.30-19.00 w Instytucie Filozofii na ul. Grodzkiej 52, w sali im. Romana Ingardena (nr 25).

Celem artykułu jest analiza porównawcza dwóch typów randomizacji – egalitarnej (RE) i proporcjonalnej (RP) – jako metod podejmowania decyzji dystrybucyjnych. Zmierza ona do określenia warunków, w jakich dopuszczalne jest ich zastosowanie. W artykule bronione są następujące tezy: że racje sprawiedliwościowe za stosowaniem RE należy rozumieć szeroko (obejmując tym pojęciem nie tylko sytuacje indyferencji – równego spełniania kryterium podziału, ale także braku kryteriów podziału lub ich niewspółmierności) i że są one silniejsze niż racje utylitarystyczne; że z uwagi na konflikt między sprawiedliwością ex ante i ex post, który może przybrać ostrą postać tylko w kontekście RP, RP może być stosowana stosunkowo rzadko – wyłącznie w dwóch sytuacjach: wielokrotnej powtarzalności dystrybucji i/lub zachodzenia niewielkiej różnicy w roszczeniach kandydatów do danego dobra/ciężaru. W artykule wskazuje się także na inne różnice między RP i RE, m.in. taką, że RP musi mieć zawsze charakter statystyczny, natomiast RE może mieć niekiedy charakter epistemiczny, oraz zwraca się uwagę na to, że w pewnych sytuacjach (np. w tzw. Number Problem) mogą pojawić się wątpliwości, czy należy zastosować RE czy RP, i ich zastosowanie może okazać się równoważne.

 

Wersja robocza tekstu prof. Załuskiego jest dostępna na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ.