Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

marzec 2020

20200305
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Źródła ateizmu we wczesnej nowożytności i Oświeceniu

Data: 05.03.2020 - 06.03.2020
Miejsce: Instytut Filozofii UJ, Grodzka 52, s. 25
Organizator: Zespół badawczy projektu Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia, realizowanego przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Nauki
Kontakt: religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl

Wykład i warsztaty prof. Winfrieda Schrödera (Uniwersytet w Marburgu) w ramach anglojęzycznego seminarium badawczego „Oświecenie a religia”. Działający w ramach Zakładu Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ Zespół badawczy projektu "Między sekularyzacją a reformą. Racjonalizm religijny końca XVII wieku i epoki Oświecenia" zaprasza do udziału w anglojęzycznym seminarium badawczym poświęconym oświeceniowym koncepcjom religii i rozpoczynającym się w marcu 2020 roku. Gościem pierwszego seminarium będzie Prof. Winfried Schröder z Uniwersytetu w Marburgu. Wygłosi on wykład pt. "The origins of atheism in the early modern period and the Enlightenment". Natomiast warsztaty, które poprowadzi, poświęcone będą lekturze fragmentów anonimowego traktatu Symbolum sapientiae (w tłumaczeniu na język angielski). Jest to dokument reprezentujący XVII-wieczną myśl sceptyczną i ateistyczną, którego dokładna data powstania, podobnie jak tożsamość twórcy, nie jest znana. Traktat ten jest zaliczany do tego samego nurtu krytyki religii, co De tribus impostoribus.

Plan spotkań:

1) 5 marca 2020 (czwartek), godz. 17-18:30, s. 25 im. R. Ingardena: wykład pt. "The origins of atheism in the early modern period and the Enlightenment". Abstrakt w linku.

2) 6 marca 2020 (piątek), godz. 11-12:30, s. 25 im. R. Ingardena:

warsztaty poświęcone lekturze fragmentów anonimowego traktatu Symbolum sapientiae (w tłumaczeniu na język angielski). Osoby chcące uczestniczyć w warsztatach proszone są o kontakt z organizatorami pod adresem religious.rationalism@iphils.uj.edu.pl w celu otrzymania materiałów mających być przedmiotem dyskusji w czasie warsztatów.

Symbolum sapientiae (Cymbalum mundi?) to dokument reprezentujący XVI-wieczną myśl sceptyczną i ateistyczną, którego dokładna data powstania, podobnie jak tożsamość twórcy, nie jest znana. Traktat ten, zaliczany do tego samego nurtu krytyki religii, co De tribus impostoribus, wywarł wpływ m.in. na poglądy niemieckich przedstawicieli Radykalnego Oświecenia, takich jak Johann Georg Wachter i Johann Christian Edelmann

(za: W. Schröder, "Il contesto storico, la datazione, gli autori e l'influenza sul pensiero dell'epoca" w: Cymbalum mundi sive Symbolum sapientiae. Edizione critica, a cura di G. Canziani, W. Schröder, F. Socas, Francoangeli, Milan 2000: 9-35.).