Przejdź do głównej treści
20180926

Oferta pracy dla studentek i studentów w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ w projekcie ERC

Data: 26.09.2018

W związku z realizacją projektu pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions, który jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

W związku z realizacją projektu pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions, który jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza studentki i studentów I i II stopnia z Instytutu Filozofii UJ, studiujących na kierunkach filozofia, kognitywistyka lub etyka, do aplikowania o pracę. Do zadań osoby zatrudnionej w projekcie na tym stanowisku będzie należała m.in. pomoc w wyszukiwaniu materiałów naukowych, organizowaniu wydarzeń naukowych lub popularnonaukowych, prowadzeniu stron internetowych związanych z realizacją projektu, administrowaniu projektem.

Wymagania:  
- zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, filozofia polityczna, psychologia moralności itp.),
- gotowość do poszerzania swojej wiedzy, także poza tematy filozoficzne,
- zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, otwartość, pomysłowość,
- zdolność precyzyjnego wyrażania poglądów w mowie i piśmie,
- znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym poprawną i dokładną komunikację pisemną i ustną na tematy administracyjno-organizacyjne.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę: ok. 3100 zł brutto miesięcznie za 1/2 etatu lub 1550 zł brutto miesięcznie za 1/4 etatu.
- pierwsza umowa będzie zawarta od 1 lutego 2019 r. na semestr z możliwością przedłużenia na kolejne semestry,
- praca w przyjaznej atmosferze w elastycznych godzinach, uwzględniająca priorytety związane ze studiowaniem i/lub pisaniem pracy licencjackiej lub magisterskiej,
- zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2018 r. na adres t.zuradzki@uj.edu.pl (w tytule e-maila proszę napisać: ERC - oferta pracy), w załączniku proszę przesłać:
1) Krótki list motywacyjny opisujący własne zainteresowania naukowe i wyjaśniający motywację do pracy w tym projekcie (w liście można wymienić ew. dokonania naukowe lub organizacyjne, np. publikacje, wystąpienia na konferencjach studenckich, przynależność do kół studenckich itp.), nie więcej niż 2 strony A4.
2) Średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (nie dotyczy osób na I roku studiów I stopnia).
3) Esej o tematyce filozoficznej (może to być esej zaliczeniowy na jakieś zajęcia).
4) Skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.
W listopadzie lub grudniu 2018 r. z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne (w języku polskim).

Streszczenie projektu dostępne jest tu: http://www.incet.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/B1-summary.pdf
Więcej informacji na temat działalności Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ można znaleźć tu: http://www.incet.uj.edu.pl/
Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego "Filozofia w Praktyce":
http://filozofiawpraktyce.pl/

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ wkrótce ogłosi kolejne oferty pracy, tym razem na stanowiska dla doktorantów i osób co najmniej ze stopniem doktora.

Projekt pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018. Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Żuradzki.