Przejdź do głównej treści
20190127

Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2018

Data: 27.01.2019

Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs o Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2018: jedna Nagroda przyznana będzie za najlepszą pracę magisterską z zakresu szeroko rozumianej kognitywistyki, a druga – za najlepszą pracę doktorską z tego zakresu.

Nagrody imienia Profesora Jerzego Perzanowskiego za rok 2018

Patronem Nagrody jest wybitny polski logik i kognitywista, Jerzy Perzanowski. Przyznanie Nagrody Perzanowskiego potwierdzone zostanie odpowiednim dyplomem.. Wysokość Nagrody za pracę doktorską wynosi 5000 zł brutto, a wysokość Nagrody za pracę magisterską wynosi 3000 zł brutto. Przyznanie Nagrody Perzanowskiego potwierdzone zostanie również odpowiednim dyplomem.

Ogólne zasady konkursu
Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, których obrona odbyła się dowolnego dnia 2018 roku, albo prace doktorskie, względem których uchwała właściwej rady nadającej stopień naukowy została podjęta w dowolnym dniu 2018 roku.

Zgłoszenie pracy  odbywa się poprzez przesłanie jej, za zgodą autora pracy, w pliku pdf poprzez pocztę elektroniczną na konto: nagroda@iphils.uj.edu.pl, w terminie do 15 lutego 2019.

Oceny zgłoszonych prac dokonuje Kapituła Nagrody w składzie:
prof. dr hab. Tomasz Placek (Kierownik Zakładu Epistemologii IF UJ, Przewodniczący Kapituły)
prof. dr hab. Józef Bremer (Akademia Ignatianum)
dr hab. Adam Chuderski (Kierownik Zakładu Kognitywistyki IF UJ)
dr hab. Jerzy Gołosz (Dyrektor Instytutu Filozofii UJ)
dr Michał Klincewicz (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (Kierownik Zakładu Ontologii IF UJ)
dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
dr Magdalena Senderecka (Zakład Kognitywistyki IF UJ)
dr Marta Siedlecka (Instytut Psychologii UJ, sekretarz Kapituły)
dr hab. Michał Wierzchoń (Dyrektor Instytutu Psychologii UJ)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 maja 2019 roku.
Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin.