Pomiń baner

Przyznano Nagrodę Naukową "Filozofii w Praktyce"

Termin: 22.05.2017 - 04.06.2017

Nagroda Naukowa "Filozofii w Praktyce"

W 2017 r. Nagroda Naukowa czasopisma „Filozofia w Praktyce” została przyznana Joannie K. Malinowskiej za artykuł pt. Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect, opublikowany w czasopiśmie „Synthese” 193/12 (2016): 3865-87. Popularnonaukowa wersja tego tekstu została opublikowana na łamach czasopisma „Filozofia w Praktyce” pod tytułem: Ponad kategorią rasy: rozpoznawanie przedstawicieli grup etnicznych a efekt jednorodności nieznanego. Nagrodę, której wysokość wynosi 5 000 zł, przyznaje Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym za pracę z zakresu filozofii praktycznej opublikowaną przez doktoranta lub pracownika naukowego afiliowanego w polskiej jednostce naukowej. W roku akademickim 2016/17 Nagroda była finansowana przez Fundację PZU. Więcej szczegółów na portalu Filozofia w Praktyce: http://filozofiawpraktyce.pl/.
Data opublikowania: 22.05.2017
Osoba publikująca: Anna Tomaszewska