Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

wrzesień 2020

20200917
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 września 2020 r.

Data: 17.09.2020

w sprawie:
zasad organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym
roku akademickiego 2020/2021 w związku z C O V I D – 19

1. Na Wydziale  Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 kształcenie na wszystkich kierunkach i typach studiów odbywać się będzie w trybie zdalnym z elementami kształcenia stacjonarnego (Zs).

2. Organizacja zajęć nie wymaga uczestnictwa wszystkich studentów na zajęciach w siedzibie Uczelni przez cały semestr. Elementy kształcenia stacjonarnego przewidziane są w harmonogramach dla studentów/studentek pierwszego roku studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie zdalne z elementami kształcenia stacjonarnego obowiązuje też studentów lat wyższych w sytuacjach, kiedy efekty kształcenia nie mogą być zrealizowane tylko w trybie zdalnym.

3. Zajęcia z elementami kształcenia stacjonarnego powinny się rozpocząć w jednostkach nie później niż 12 października br.

4. Szczegóły organizacji zajęć w poszczególnych jednostkach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, określają harmonogramy ogłoszone przez dyrektorów jednostek.

5. W przypadku zmiany poziomu zagrożenia epidemicznego Dziekan Wydziału może podjąć decyzję o przejściu wyłącznie na formę kształcenia zdalnego.

6. Komunikat wchodzi w życie z dniem opublikowania.


Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ

   dr hab. Jacek Nowak prof. UJ