Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii 7.06.24

Z upoważnienia Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, zwołuję na dzień 7 czerwca 2024 r. na godz. 10:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Teams zebranie wyborcze nie nauczycieli zatrudnionych w Instytucie Filozofii w celu wyboru 5 osób reprezentujących tę grupę w Radzie Instytutu od 1 września 2024 roku.

Informacje o sposobie dołączenia do spotkania na Teams oraz przeprowadzenia zgłaszania kandydatów i wyborów znajdują się w mailu przewodnim.

W załączeniu formularz Pisemna zgoda na kandydowanie – dla osób nieobecnych na zebraniu wyborczym. Dokument po wypełnieniu można podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłać do mnie mailem najpóźniej podczas zebrania, albo trzeba podpisać ręcznie i przesłać mi skany mailem najpóźniej podczas zebrania a oryginały dostarczyć
do sekretariatu Instytutu Filozofii najpóźniej dzień po zebraniu.

W załączeniu również Porządek obrad zebrania wyborczego.

Przebywanie na urlopie, delegacji lub zwolnieniu lekarskim nie pozbawia prawa wybierania i bycia wybieranym/ą.

Proszę o liczny i aktywny udział w zebraniu wyborczym.

Łączę wyrazy szacunku,

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Leszek Augustyn, prof. UJ

 

Polecamy również
Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 7.06.24

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 7.06.24

Rozstrzygnięto Konkurs na  Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Rozstrzygnięto Konkurs na Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN