Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego 7.06.24

Z upoważnienia Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Wyborczej, zwołuję na dzień 7 czerwca 2024 r. na godz. 13:00 w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Teams zebranie wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego w celu wyboru 5 osób reprezentujących tę grupę w Radzie Instytutu od 1 września 2024 roku.

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) przysługuje wszystkim Państwu adresatom tej korespondencji. Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania i bycia wybranym/ą) – osobom z Państwa grupy, dla których Uniwersytet Jagielloński jest ustawowym podstawowym miejscem pracy.

Informacje o sposobie dołączenia do spotkania na Teams oraz przeprowadzenia zgłaszania kandydatów i wyborów znajdują się w mailu przewodnim.

W załączeniu formularz Pisemna zgoda na kandydowanie – dla osób nieobecnych na zebraniu wyborczym. Dokument po wypełnieniu można podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym i przesłać do mnie mailem najpóźniej podczas zebrania, albo trzeba podpisać ręcznie i przesłać mi skany mailem najpóźniej podczas zebrania a oryginały dostarczyć do sekretariatu Instytutu Filozofii najpóźniej dzień po zebraniu.

W załączeniu również Porządek obrad zebrania wyborczego.

Przebywanie na urlopie, delegacji lub zwolnieniu lekarskim nie pozbawia prawa wybierania i bycia wybieranym/ą.
Proszę o liczny i aktywny udział w zebraniu wyborczym.

Łączę wyrazy szacunku,

Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Leszek Augustyn, prof. UJ

 

Polecamy również
Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii 7.06.24

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie Filozofii 7.06.24

Rozstrzygnięto Konkurs na  Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Rozstrzygnięto Konkurs na Nagrody im. Profesora Perzanowskiego za rok 2023!

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Otwarcie konkursu o Nagrodę im. Kazimierza Twardowskiego za najlepszą książkę filozoficzną roku 2023

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN