Pomiń baner

Wykład prof. Jana Bremmera

Termin: 24.02.2015 - 01.03.2015

W dniach od 24 lutego do 1 marca br. będzie miała miejsce wizyta prof. Jana Bremmera w UJ.

Jan Bremmer, emerytowany profesor Uniwersytetu w Groningen, profesor Centrum Studiów Hellenistycznych w Waszyngtonie, profesor Getty Institute oraz członek Institute of Advanced Study w Pricenton, należy do najwybitniejszych znawców starożytnej religijności grecko – rzymskiej oraz wczesnego chrześcijaństwa na świecie.

Podczas kilkudniowej wizyty roboczej profesor Bremmer wygłosi trzy wykłady – jeden w Instytucie Filologii Klasycznej oraz dwa dla połączonych Wydziałów Filologicznego, Historycznego, Filozoficznego i Zarządzania. Weźmie również udział w dwóch otwartych seminariach tematycznych skoncentrowanych na zagadnieniach ofiary krwawej w Grecji.

Spotkanie tak studentów, jak i pracowników naukowych UJ z profesorem Bremmerem jest szansą i okazją o wyjątkowym charakterze - publikacje Profesora jeszcze  przez długi czas stanowić będą zasadniczy punkt odniesienia w badaniach nad religijnością starożytnych oraz wczesnym chrześcijaństwem, zarówno w dziedzinie badań biblijnych, jak i patrystycznych.

Data opublikowania: 21.01.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek