Piotr Grzegorz Nowak
dr
zakład Zakład Badań nad Etyką Zawodową
Telefon 122281862
email piotr.grzegorz.nowak@uj.edu.pl
nowak.piotr.grzegorz@gmail.com
pokój 35
dyżur Osoby chcące umówić się ze mną na konsultacje zapraszam do ustalenia terminu drogą mailową: piotr.grzegorz.nowak@uj.edu.pl lub nowak.piotr.grzegorz@gmail.com
zainteresowania
naukowe
etyka, bioetyka, etyka transplantacji, metaetyka, etyka stosowana

Publikacje (strona w przygotowaniu)

Lista publikacji

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Piotr Grzegorz Nowak jest adiunktem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W obszarze jego zainteresowań badawczych mieści się przede wszystkim bioetyka, w szczególności etyka transplantacji narządów oraz debata na temat śmierci mózgu. Piotr jest kierownikiem projektu "Koncepcje śmierci" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.