Nasze sukcesy

Filozofia prowadzona przez Instytut Filozofii UJ zwyciężyła w rankingu kierunków studiów Perspektyw 2021.

Dr Juliusz Doboszewski został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Artykuł Defining Determinism prof. Tomasza Placka napisany we współpracy z prof. Thomasem Müllerem został zaliczony do Best of Philosophy w kategorii czasopism filozoficznych Oxford UP.

Dr Tomasz Żuradzki otrzymał prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant 2018 na prowadzenie badań w ramach projektu badawczego Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions.

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem ogólnofilozoficznym w najnowszym (czerwiec 2020) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

Dr Zalan Gyenis został laureatem nagrody Alfred Tarski Logic Prize 2018.

projekty badawcze