„Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Link (pdf)

Zarządzenie nr 135 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022.

Link (pdf)

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Filozofii UJ w sprawie listu otwartego profesora Ryszarda Legutki

Link (pdf)

Nasze sukcesy

Filozofia prowadzona przez Instytut Filozofii UJ zwyciężyła w rankingu kierunków studiów Perspektyw 2021.

Dr Joanna Luc została laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2021 za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Dr Juliusz Doboszewski został laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Artykuł Defining Determinism prof. Tomasza Placka napisany we współpracy z prof. Thomasem Müllerem został zaliczony do Best of Philosophy w kategorii czasopism filozoficznych Oxford UP.

Czasopismo "Diametros" wydawane przez IF jest najlepszym polskim czasopismem ogólnofilozoficznym w najnowszym (2021) międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR), na podstawie bazy Scopus.

projekty badawcze