Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Opus HS1

Nazwa jednostki: Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania:

1. Kandydat powinien być doktorantem szkoły doktorskiej nauk humanistycznych.
2. Tytuł magistra filozofii lub prawa, bądź powiązanej dyscypliny.
3. Znajomość przynajmniej podstawowego stanu badań w co najmniej jednej z głównych dziedzin badawczych projektu: filozofii umysłu, ontologii społecznej lub teorii prawa.
4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Przygotowanie artykułów prezentujących wyniki badań prowadzonych w ramach projektu, we współpracy z kierownikiem projektu. Prezentowanie wyników badań na konferencjach i warsztatach naukowych. Aktywny udział w działaniach grupy badawczej.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS1
Termin składania ofert: 27 maja 2024, 23:59
Forma składania ofert: email: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl

Warunki stypendium:

Instytut Filozofii Uniwersytet Jagielloński
Tytuł projektu: Instytucje jako podmioty przekonań
Początek: czerwiec 2024. Stypendium miesięczne w wysokości 2000 zł
Czas pracy w projekcie – maksymalnie do końca 2025 roku.
Konkurs i warunki otrzymywania stypendium naukowego NCN spełniają warunki regulaminu przyznawania stypendiów NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Dodatkowe informacje:

- list motywacyjny adresowany do kierownika projektu
- CV
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą mailową do kierownika projektu, dr hab. Krzysztofa Posłajki, prof. UJ krzysztof.poslajko@uj.edu.pl do 27 maja 2024r.

Data dodania ogłoszenia: 24-05-2024

 

Polecamy również
Konkurs na stypendium dla studenta w ramach grantu NCN OPUS-23

Konkurs na stypendium dla studenta w ramach grantu NCN OPUS-23