Pomiń baner
Anna Kopeć
mgr
email ania.kopec@student.uj.edu.pl
dyżur pon., 15:30-16:30, s. 89
tytuł doktoratu Charakter moralny i tożsamość w sporze między etyką cnót a deontologią
data otwarcia
przewodu
06.09.2018
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2015
promotor prof. dr hab. Marek Drwięga