Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20190603

Konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii

Data: 03.06.2019

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions" (BIOUNCERTAINTY) finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego,
  • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka polskiego i angielskiego.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: asystent
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 30.06.2019
Data wytworzenia: 29.05.2019