Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20201008

Praca doktorant-stypendysta

Data: 08.10.2020

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN OPUS

Stypendium w wysokości 800 zł/mc zostanie przyznane na okres 6 miesięcy. Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w badaniach będących przedmiotem grantu NCN OPUS 10 „Wpływ emocji na procesy percepcyjne, hamowanie reakcji i monitorowanie błędów. Analiza potencjałów związanych ze zdarzeniem".

Wymagania:
(1) Ukończenie studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych) z kognitywistyki, psychologii, neurobiologii, biofizyki, informatyki lub dziedziny pokrewnej. (2) Posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich. (3) Dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiego umysłu/mózgu oraz aktualnej literatury dotyczącej kognitywistyki, psychologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki mózgowych korelatów monitorowania błędów. (4) Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych przy użyciu EEG. (5) Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. (6) Dyspozycyjność, rzetelność oraz silna motywacja do prowadzenia badań naukowych. (7) Mile widziane – (współ)autorstwo publikacji naukowych, doświadczenie w kierowaniu własnym grantem badawczym, finansowanym ze środków NCN, MNiSW, FNP.

Pismo przewodnie, CV i wszelkie inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na adres kierownika projektu dr hab. Magdaleny Sendereckiej (magdalena.senderecka@uj.edu.pl) w terminie do 18 października 2020 r.

Proszę o uwzględnienie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)"