Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20210602

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Sonata Bis

Data: 02.06.2021

Stypendium w wysokości 2000 zł/mc zostanie przyznane na okres 12 miesięcy. Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w badaniach będących przedmiotem grantu NCN Sonata Bis 10 „Wielowymiarowość niezdecydowania i jego wpływ na kontrolę poznawczą: Podejście neurofizjologiczne".

Wymagania:
(1) Ukończenie studiów magisterskich (II stopnia lub jednolitych) z kognitywistyki, psychologii, neurobiologii, biofizyki, informatyki lub dziedziny pokrewnej. (2) Posiadanie statusu studenta szkoły doktorskiej. (3) Dobra znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania ludzkiego umysłu/mózgu oraz aktualnej literatury dotyczącej kognitywistyki, psychologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki mózgowych korelatów monitorowania błędów w kontekście różnic indywidualnych. (4) Udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych przy użyciu EEG. (5) Udokumentowane doświadczenie w zakresie programowania. (6) Udokumentowane wyjazdy stypendialne na zagraniczne uczelnie. (7) Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. (8) Dyspozycyjność, rzetelność oraz silna motywacja do prowadzenia badań naukowych. (9) Gotowość prowadzenia badań EEG, przewidzianych w projekcie, w wymiarze przynajmniej 30 g. tygodniowo. (10) Gotowość do przygotowania pracy doktorskiej w oparciu o wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu. (11) Mile widziane – (współ)autorstwo publikacji naukowych, doświadczenie w kierowaniu własnym grantem badawczym, finansowanym ze środków NCN, MNiSW, FNP.

Pismo przewodnie, CV i wszelkie inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na adres kierownika projektu dr hab. Magdaleny Sendereckiej (magdalena.senderecka@uj.edu.pl) w terminie do 13 czerwca 2021 r.

Proszę o uwzględnienie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)"