Ośrodek Badań nad Pragmatyzmem

Ośrodek Badań nad Pragmatyzmem im. Johna Deweya (John Dewey Research Center) – OBnP powstał w styczniu 2007 przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako centrum mające skupiać polskich naukowców zainteresowanych studiami nad pragmatyzmem i neopragmatyzmem ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i filozofii Johna Deweya.
Głównymi zadaniami ośrodka krakowskiego, oprócz integracji polskich badaczy zajmujących się pragmatyzmem, są: stworzenie pragmatycznego centrum informacyjnego i bibliograficznego, ścisła współpraca z The Center for Dewey Studies w Carbondale oraz z  innymi tego typu centrami na świecie w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych, organizowaniu konferencji naukowych oraz wymiany naukowców i organizacji stażów naukowych dla młodych badaczy.

 

Adres strony: www.deweycenter.uj.edu.pl
Kontakt: deweycenter@iphils.uj.edu.pl

Sekcja Somaestetyki

Sekcja Somaestetyki powstała w 2012 roku w Ośrodku badań nad pragmatyzmem im. Johna Deweya przy Wydziale Filozoficznym UJ. Jej działalność wyrasta z amerykańskiego pragmatyzmu, łączącego praktykę z teorią, myślenie z działaniem. Sekcja w szczególności promuje i wspiera inicjatywy ogniskujące się wokół pojęcia ciało-umysłu Johna Deweya i koncepcji somaestetyki Richarda Shustermana. Jej program obejmuje m. in. wykłady, dyskusje, ale także warsztaty oraz prezentacje osiągnięć z szeroko rozumianych badań somatycznych, jak i działań artystów. Jej organizacją zajmuje się dr Lilianna Bieszczad. http://www.deweycenter.uj.edu.pl/sekcjasomaestetyki.html