Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Kursy - katalog i zapisy

Oferta kursowa 2022/2023

Przejdź do sylabusów wszystkich kursów.

Pobierz katalog kursów filozoficznych (PDF)

Zapisy 2022/2023

Kursy dostępne dla studentów poszczególnych kierunków w ramach rejestracji przez USOS

 

Kierunek Grupa kursów Studenci
Filozofia
I st.
Filozofia
II st.
Kognit.
I st.

 

Kognit.
II st.
Dokt. MISH (Filoz.)
I st.
MISH (Filoz.)
II st.
Filozofia I st. kanon.  tak   tak     tak  
I st. fakult. tak   tak     tak  
II st. kanon.   tak   tak tak   tak

II st. fakult.

  tak   tak tak   tak
Opcjonalne tak tak tak tak tak tak tak
Kognitywistyka I st. kanon.     tak tak*      
II st. kanon.       tak tak    
Fakultatywne   tak** tak tak tak tak** tak**

 

* W celu uzupełnienia prerekwizytów
** W miarę wolnych miejsc

Ze względu na migrację danych system USOS może reagować z opóżnieniem 1-2 dni. Informacje o problemach z rejestracją przyjmują sekretariaty.

Przejdź do rejestracji

 

Rejestracja indywidualna

Studenci zainteresowani kursem, który jest dla nich niedostępny w ramach automatycznej rejestracji przez USOS, mogą złożyć w sekretariacie wniosek o indywidualną rejestrację. Do wniosku należy załączyć krótkie uzasadnienie dotyczące predyspozycji do udziału w kursie oraz zgodę osoby prowadzącej kurs.