Pomiń baner
Wojciech Zalewski
mgr
tytuł doktoratu Fenomenologia nadziei. Marcel, Ricoeur, Tischner
data otwarcia
przewodu
07.09.2017
data rozpoczęcia
studiów doktoranckich
01.10.2016
promotor prof. dr hab. Karol Tarnowski