Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zakład Ontologii

Prowadzone w ramach Zakładu Ontologii prace badawcze cechuje pluralizm metodologiczny, bogactwo perspektyw i ujęć, nawiązania historyczne, a nade wszystko silne związki z dwiema dominującymi tradycjami w XX-wiecznej filozofii: fenomenologią i filozofią analityczną.

Pracownicy i Doktoranci ZO w sposób systematyczny i historyczny podejmują kluczowe problemy z zakresu współczesnej metafizyki i ontologii, m.in. wolicjonalność, status umysłu i treści mentalnej, natura dyskursu metafizycznego, charakter znaczenia, spór o uniwersalia, teoria transcendentaliów czy argumentacja na rzecz istnienia Boga.

Dorobek publikacyjny Pracowników i Doktorantów ZO (za ostatnie lata) obejmuje kilka książek (jednoautorskich i zbiorowych), szereg artykułów w języku polskim i językach obcych oraz przekłady dzieł wybitnych filozofów.

Głównymi przedsięwzięciami upowszechniającymi dorobek Zakładu Ontologii są Krakowskie Sympozja Ontologiczne oraz Wykłady Ingardenowskie.

Pracownicy ZO prowadzą obowiązkowe i fakultatywne kursy na studiach podstawowych (licencjackich) i zaawansowanych (magisterskich) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Filozofii: filozofii, etyce i kognitywistyce.

Dotychczasowymi kierownikami Zakładu Ontologii byli prof. Władysław Stróżewski, dr hab. Jerzy Szymura i dr hab. Andrzej J. Nowak.

Kierownik

dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk prof. UJ - sebastian.kolodziejczyk{at}uj.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski - arkadiusz.chrudzimski{at}uj.edu.pl

dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ - j.kielbasa{at}iphils.uj.edu.pl

dr Paweł Rojek - pawel.rojek{at}uj.edu.pl

dr Andrzej Rygalski - a.rygalski{at}iphils.uj.edu.pl

dr Paweł Zięba - pj.zieba{at}uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Agnieszka Barszcz

mgr Andrzej Bułeczka

mgr Marek Gurba

mgr Karol Kleczka

mgr Karol Lenart

mgr Wojciech Micał

mgr Błażej Mzyk 

mgr Adrianna Smurzyńska

mgr Artur Szachniewicz

mgr Joanna Szelegieniec

mgr Przemysław Zawadzki