Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Poszukujemy kandydata na stanowisko doktoranta (stypenium naukowe NCN) w ramach projektu Intuitive Collaboration with Household Robots in Everyday Settings (OPUS-22, LAP). Kierownikiem projektu jest dr inż. Bipin Indurkhya, prof. UJ. Projekt dotyczy badań nad interakcją człowiek-robot oraz postrzeganiem scen i zadań przez robota.

Wymagania formalne to:

 • - Stopień magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie informatyki.
 • - Znajomość języków programowania C++ i Python
 • - Doświadczenie w programowaniu dla Robot Operating System (ROS)
 • - Umiejętność implementacji i treningu modeli uczenia głębokich sieci neuronowych
 • - Umiejętność programowania zachowań robota.
 • - Dobra znajomość języka angielskiego.

Zadania doktoranta będą obejmować (zakres obowiązków):

 • - Implementację programów robota
 • - Przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów
  - Publikowanie artykułów naukowych
 • - Uczestnictwo w zadaniach zespołu związanych z realizacją projektu.

Stypendium w kwocie 5000 zł przyznawane jest na okres 12 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne 14 m-ce. Stypendium może być zakończone przed upływem okresu umownego na wniosek stypendystki lub stypendysty.

Terminarz: Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres bipin.indurkhya@uj.edu.pl

Decyzja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona do 15 marca 2023 r. Wymagane dokumenty:

 • a. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający:
  • i. dane kontaktowe;
  • ii. Informacje na temat odbytych i obecnie odbywanych studiów wyższych;
  • iii. Informacje na temat dotychczasowego dorobku naukowego (np. publikacje naukowe, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych);
  • iv. Spis osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (np. stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
  • v. Uzasadnienie posiadania kompetencji to podjęcia zadań w projekcie (max, 500 słów, np. przebieg dotychczasowych studiów, udział w zbliżonych tematycznie projektach, własne badania w zbliżonym zakresie, itp.).
  • vi. Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w projekcie (max. 500 słów);
 • b. Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
 • c. Skan podpisanego oświadczenia z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie. Oświadczenie dostępne jest na stronie: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia
 •