Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 17.11.2016
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład dr. Krzysztofa Posłajki pt.: "Normatywność znaczenia w inferencjalizmie"

 

godzina 17.30

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek