Przejdź do głównej treści

Pracownia Retoryki Logicznej

Termin: 02.03.2017
Miejsce: sala 28

Seminarium Pracowni Retoryki Logicznej

Wykład Pana Kazimierza Czarnoty pt.: "Symboliczny język pszczół"

godzina 17.30

Data opublikowania: 06.03.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek