Przejdź do głównej treści
20181025

Zebranie Pracowni Retoryki Logicznej 25.10.2018

Data: 25.10.2018

Zapraszamy na zebranie Pracowni Retoryki Logicznej, na którym dr Krzysztof Posłajko wygłosi referat pt. "Rodzaje w filozoficznej psychologii - odkryte czy skonstruowane?" Zebranie rozpocznie się 25.10.2018 o 17.30 w s. 28.

W swoim wystąpieniu postaram się przeanalizować na ile uprzednio nieznane rodzaje stanów psychologicznych dyskutowane we współczesnej filozoficznej psychologii (za paradygmatyczny przypadek uznam pojęcie alief wprowadzone przez T. Gendler) można uznać za odkryte. Będę argumentował, że wprowadzenie pojęcia aliefu należy uznać za przypadek inżynierii pojęciowej a nie odkrycia uprzednio istniejącego rodzaju.
W drugiej części wystąpienia zajmę się konsekwencjami tej tezy dla szerszych zagadnień metafizyki umysłu. Będę starał się pokazać, że rzuca ona cień wątpliwości na przedstawioną (w kontekście dyskusji nad eliminatywizmem) przez Lycana i Sticha hipotezę, że słowo „przekonanie” można uznać za odnoszące się do rodzaju naturalnego.